Vorige donderdag heeft de rechtbank  van koophandel van Antwerpen de volgende faillissementen uitgesproken:

Schoenhersteller New Taloni, op bekentenis. Het bedrijf is gevestigd in Hove, in de Lege Veldkantlaan 17. De curator is Jan Bergmans.

Ook de International Consulting Company uit Essen is failliet verklaard, eveneens op bekentenis. De curator is David Anné.

Eveneens failliet is ‘Exclusive on Stage’,een restaurant uit Schoten. Curator is ook David Anné.

Bij dagvaarding bakkerij Dehouck uit de Kapelstraat 82 in Schelle.  Curator is Pieter Mattheesens.

De horecazaak F & D Business bvba in de Lange Beldekensstraat 51 in Antwerpen is op bekentenis failliet verklaard. Curator is Jan Bergmans.

Ook op bekentenis:  MMT bnba, een consultancykantoor, gevestigd in Hoogeind 98 in Stabroek. Curator is Tom Schaerlaekens.

En tenslotte, eveneens op bekentenis, Abdelbaky Hassan uit de Ingenieur Stasstraat 2 uit Deurne; curator is Jan Bergmans.

De schuldvorderingen moeten worden ingediend uiterlijk op 20/07/2017