Mobiliteit voor alles. Dat is het motto waarmee de Fruithoflaan in Berchem eind dit jaar wordt aangepakt.  Die Fruithoflaan vormt een belangrijke schakel in de districtenfietsroute. Het definitieve ontwerp is voorgesteld op de districtsraad, melden onze collega’s van De Standaard.
‘Het nieuwe fietspad vormt de meest ingrijpende verandering’, zegt districtsschepen voor mobiliteit Bruno De Saegher. ‘Het zal overal minstens 2,5 meter breed zijn.  Vlot door de Fruithoflaan kunnen fietsen was een prioriteit bij de opstelling van het ontwerp.’

Een andere grote aanpassing komt er ter hoogte van de Grotesteenweg. ‘De uitstroom naar de Grotesteenweg verloopt nu via twee stroken. We kregen veel klachten van bewoners over de problematische doorstroom van het verkeer op die plaats. Daarom komen er in het definitieve ontwerp drie stroken.’
Voor de zwakke weggebruiker moet de Fruithoflaan een pak veiliger worden. ‘Alle kruispunten die niet geregeld worden met verkeerslichten krijgen een gelijkgrondse oversteek.
Ook voor de gebruikers van het openbaar vervoer is er goed nieuws. ‘Alle bushaltes blijven behouden. En alle haltes krijgen bushokjes en worden integraal toegankelijk. Dat wil zeggen dat er overal verhoogde “busopstappen” komen, zodat mensen rechtstreeks de bus in
kunnen wandelen. Daarmee willen we tegemoetkomen aan de noden van de vele ouderen die in de straat wonen.’

Wim Waroquier, ondervoorzitter van de handelaarsvereniging van de Fruithoflaan is tevreden. ‘De heraanleg zal de verkeersveiligheid in onze straat ten goede komen. Het enige punt waar we als handelaars op onze honger blijven zitten, is de parkeerdruk waar op dit moment niets aan wordt gedaan. Er heerst hier een enorm parkeertekort.’