Gemiddeld inkomen in provincie Antwerpen is 3.264 €

voor-alle-werknemersIn de provincie Antwerpen bedraagt het gemiddelde bruto-maandloon 3.264 €. Dat blijkt uit de jobat Loonwijzer 2016. Daarmee zit Antwerpen ongeveer op het landelijk gemiddelde. De verschillen tussen de Belgische provincies op het stuk van inkomen blijken volgens die enquête behoorlijk ver uit elkaar te liggen. Niet verbazingwekkend liggen de hoogste lonen in de regio Brussel, nl. gemiddeld 3.588 €. Dat heeft veel, zoniet alles te maken met de aanwezigheid daar van grote internationale organisaties zoals de EU en de NAVO, en van de hoofdkwartieren van grote bedrijven. Op de tweede plaats volgt Vlaams-Brabant, met 3.314 €. Dan volgt Antwerpen, op de vierde plaats Oost-Vlaanderen met 3.142 €, vervolgens West-Vlaanderen met 3.036 € en hekkesluiter van de Vlaamse provincies is Limburg met 2.945 €.

Van alle Waalse provincies betaalt Namen het slechtst, nl. 2.700 €. Het gemiddelde voor heel Wallonië ligt wat hoger, nl. 2.922 €.