Gezinszorg​ ​Villers, opent​ ​op​ ​15​ ​september​ ​haar​ ​gloednieuw​ ​opleidingscentrum​ ​in​ ​Antwerpen.​ ​De​ ​inhuldiging gebeurt​ ​in​ ​aanwezigheid​ ​van​ ​Vlaams​ ​minister​ ​van​ ​Welzijn​ ​Jo​ ​Vandeurzen.​ ​Jaarlijks​ ​leidt​ ​de​ ​vzw,​ ​in samenwerking​ ​met​ ​VDAB,​ ​meer​ ​dan​ ​40​ ​werkzoekenden​ ​op​ ​tot​ ​‘polyvalent​ ​verzorgende’.​

De zorgsector kampt al enige tijd met een tekort aan personeel. De vergrijzing en de vermaatschappelijking van zorg doen de vraag naar thuiszorg stijgen, terwijl veel medewerkers in de sector op de drempel van hun pensioen staan. Er is dus een grote vraag is naar extra hulp.

“Het is vandaag een uitdaging om kwalitatief personeel te vinden. We zoeken niet alleen verzorgenden, maar ook mensen die aanvullende thuiszorg bieden, zoals poetshulp. Om dat tekort op te vangen, organiseren we zelf opleidingen” zegt Sonia Van den Branden, directeur bij Gezinszorg Villers. Ongeveer de helft van de afgestudeerden gaat daarna aan de slag bij de vzw.

In 2016 werd gestart met de bouw van een nieuw opleidingscentrum. In dat nieuwe gebouw zal ook de navorming van 400 medewerkers plaatsvinden. Vanuit de plaatselijke wijkhuizen in de regio bieden zij jaarlijks zorg aan meer dan 2.000 gezinnen en zorgvragers in de regio Antwerpen.

“De navorming is erg belangrijk voor onze medewerkers. Alleen zo kunnen we voortdurend tegemoetkomen aan oude en nieuwe doelgroepen, en hun veranderende noden en zorgen”, zegt Van den Branden toe. “De nieuwe gebouwen zijn voor ons dus meer dan een opleidingscentrum alleen. Hier ‘evolueert en groeit’ onze organisatie.”

Gezinszorg Villers is een onafhankelijke vzw die actief is in thuiszorg. De organisatie biedt dagelijks ouderenzorg, gezinszorg en kraamzorg aan meer dan 2.000 zorgvragers in de regio Antwerpen.