De deze week opgerichte Belgische Beroepsvereniging Reiniging Voertuigen (BBRV) in Antwerpen zet de puntjes op de ‘i’.
“Het verbod van minister van Milieu Joke Schauvliege om auto’s te wassen met leidingwater is niet van kracht in de meeste carwashes”, zegt BBRV-voorzitter Suzanne Huisman.
Daarmee reageren de verenigde carwashhouders op de berichten rond de droogtemaatregelen die voor heel wat verwarring zorgen bij het grote publiek. De ambitieuze BBRV tracht naar de toekomst toe niet enkel een ondersteuning en klankbord te zijn voor de sector. Het wil naar het voorbeeld van Nederland tegelijk een aanspreekpunt en adviesorgaan worden voor alle overheden.

Minister Schauvliege heeft een verbod op onnodig gebruik van water door de aanhoudende droogte opgelegd dat is ingegaan op 22 juni. Tot nader order geldt een sproeiverbod in Vlaanderen voor recreatieve doeleinden. Zo zijn er straffen uitgevaardigd voor zij die met leidingwater pakweg de auto wassen, een zwembadje vullen, de tuinsproeier gebruiken of een sportveld bewateren. Word je betrapt, dan riskeer je een boete tot 25€.

“Door deze aankondiging denken velen dat ze met hun wagen evenmin nog naar de carwash mogen. Maar dat is dus niet het geval”, benadrukt Suzanne Huisman. “Tenminste als de carwashes voldoen aan de huidige normen en regels. Professionele carwashes recycleren telkens al het water. Van verspilling is amper sprake. De vernieuwde en zeer strenge wetgeving legt ondubbelzinnig op om zeer milieuverantwoord te ondernemen.”

Daarom werd deze week de finale oprichting van de Belgische Beroepsvereniging Reiniging Voertuigen officieel bekrachtigd. Die richt zich – totaal onafhankelijk van toeleveranciers – in eerste instantie op Vlaanderen en bekijkt later een mogelijke aansluiting van de Waalse carwashes. De focus ligt zowel op carwashondernemers als op car detailing en truckwashes. BBRV wil uitgroeien tot een kwaliteitsvol en gerespecteerd keurmerk. De belangenvereniging geeft daarmee ook aan dat ze niet tolerant is t.o.v. illegale handcarwashes die zich niets van de regels aantrekken.