Antwerpen – Donderdag stelde het directiecomité van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv de jaarresultaten voor. In 2017 verstevigde Argenta de fundamenten om zijn klanten nog beter en ook steeds meer digitaal van dienst te zijn. Ondanks de lage renteomgeving, stijgende kosten en investeringen rekent Argenta deze kosten niet door aan zijn klanten en kiest het resoluut voor groei op lange termijn. CEO Marc Lauwers en CFO Geert Ameloot gaven toelichting.

Marc Lauwers: “Het vertrouwen van de klanten in Argenta blijft sterk. De aangetrokken gelden groeiden verder aan door een sterke groei in beleggingsproducten. De productie van woonkredieten daalde in België door de sterke terugval in herfinancieringen maar de portefeuille woonkredieten groeide sterker dan de markt. Dit ondanks de zeer concurrentiële hypotheekmarkten en ondanks het strenge acceptatiebeleid om de hoge kwaliteit van de kredietportefeuille op peil te houden. Belangrijke investeringen in de IT-platformen vormen de basis voor een verdere digitalisering van onze dienstverlening. De lancering van de nieuwe app en de periodieke updates ervan illustreren dit.”

Financiële resultaten

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep behaalde in 2017 ondanks het renteklimaat een bevredigend resultaat van 193 miljoen euro op groepsniveau, hierin gesteund door de sterke prestatie van de verzekeraar.
Argenta Assuranties realiseerde een nettoresultaat van 72,6 miljoen euro. Aan de basis van dit uitstekend resultaat lagen een gunstig schadeverloop, een verhoogde productie in tak 23 en de fusie met de Nederlandse dochtervennootschap Argenta-Life Nederland. Zonder het fusieresultaat bedroeg het nettoresultaat nog steeds 58,5 miljoen euro.
Geert Ameloot, CFO: “Zoals verwacht werden de gevolgen van de aanhoudend lage renteomgeving duidelijk in de cijfers van 2017. Het nettoresultaat van de bank is met 139 miljoen euro de resultante van een daling van het netto renteresultaat gecombineerd met hogere kosten. Deze elementen werden weliswaar deels gecompenseerd door een toename van het inkomen uit fee-producten en een terugname van provisies voor kredieten. De hoge CET1-ratio en liquiditeitsratio bevestigen intussen onze uitstekende solvabiliteits- en liquiditeitspositie.”

Bouwen aan een digitale toekomst samen met de kantoren

In het kader van het digitaliseringsproces en zijn ‘mobile first’-strategie lanceerde Argenta in oktober de complete make-over van de app Argenta Bankieren zodat de toegang tot de bancaire en verzekeringsdiensten klantvriendelijker werd. In januari 2018 waren er 325.000 gebruikers en elke maand komen er 12.000 nieuwe bij.
Maar ook het kantorennet blijft cruciaal bij het verlenen van persoonlijk advies aan de klanten. Argenta zet sterk in op nabijheid, lokale verankering en menselijk contact.
Via het programma Kantoor Excellentie krijgen kantoren beter inzicht in de eigen kantoorwerking en de commerciële opportuniteiten. Maandelijks stappen een 30-tal kantoren in dit traject.
Eind 2017 bestond het Belgische kantorennet uit 481 verkooppunten, een daling van 3% tegenover 2016 door de integratie van enkele relatief kleine bankkantoren in grotere kantoren. In de komende jaren verwacht Argenta een analoge evolutie.

Bouwen aan een vernieuwde thuisbasis

Op maandag 26 maart nemen 250 medewerkers hun intrek in het vernieuwde Papyrus-gebouw in de Lamorinièrestraat, waar het ‘nieuwe werken’ een eigentijdse Argenta-vertaling kreeg. Nog een aantal werknemers verhuizen tijdelijk naar De Veldekens in Berchem. En dan wordt het oude gebouw aan de Belgiëlei volledig gestript. Het is de bedoeling dat iedereen over een goede twee jaar terugkeert naar de nieuwe site. Want de holding Investar van de familie Van Rompuy investeert in een forse uitbreiding van de hoofdzetel in Antwerpen die aansluit bij de bestaande vestiging van Argenta Groep aan de Belgiëlei. Die nieuwe hoofdzetel zal 35.000 m2 zijn om in totaal potentieel 1.400 medewerkers te huisvesten.

Geen aprilgrap

Op 3 april neemt Argenta een nieuw en performant IT-platform in gebruik. Tussen 30 maart en 2 april schakelen ongeveer 600 geautomatiseerde diensten hierop over. Concreet zullen er tijdens het verlengd paasweekend geen bancaire toepassingen mogelijk zijn; wel betalingen met bank- en kredietkaart, alsook cash opnamen.