Antwerpen – Bedrijven hebben vaker vrouwen in leidinggevende functies, maar van een volwaardig genderevenwicht is nog geen sprake, concludeert Grant Thornton in haar jaarlijks wereldwijd rapport.

Hilde Gaublomme, partner Tax & Legal Grant Thornton België: “Vrouwelijke leidinggevenden leggen andere accenten, die voor het bedrijf heel nuttig kunnen zijn. Zonder te willen polariseren, denk ik dan aan inspraak en samenwerking, communicatie, risico-bewaking, …  Net zoals elke belangengroep kunnen ze maar wegen op het beleid, en zich daar goed voelen, als ze er talrijk genoeg vertegenwoordigd zijn.”

In 75% van de ondernemingen zetelt ten minste één vrouw in het senior management. In het rapport van vorig jaar was er nog sprake van 66%. Dat er nu meer ondernemingen zijn met minstens één vrouw in het hogere management is voornamelijk te danken aan Afrika, waar 89% van de bedrijven in dat geval zijn, en Oost-Europa dat met 87% op de tweede plaats komt. Latijns-Amerika stijgt het meest: van 52% naar 65%. Gaan ook vooruit: Noord-Amerika, van 69% tot 81%, en de Europese Unie van 64% naar 73%.  

Sinds 1992 onderzoekt Grant Thornton de rol van zowel het bedrijfsleven als van de overheid bij het tot stand brengen van gendergelijkheid. Genderdiversiteit en commercieel succes gaan samen. Enkel  ondernemingen die dit omarmen, plukken hiervan de vruchten. Er moet dus gefocust worden op de cruciale rol die leiderschap en bedrijfscultuur hierin kunnen spelen. Het onderzoek van Grant Thornton benadrukt evenwel dat het louter introduceren van een vrouwvriendelijk beleid niet voldoende is om vooruitgang te boeken.

Diversiteitsprincipe nog meer promoten

Grant Thornton pleit ervoor dat bedrijven top down het diversiteitsprincipe promoten en incorporeren in hun beleid en kernwaarden. Ze kunnen er een concrete doelstelling van maken, die eventueel zelfs de vergoeding van het topmanagement kan beïnvloeden. Een tweede suggestie is dat topmanagers een vrouwelijke kandidaat introduceren en ondersteunen, men spreekt dan van “sponsoren”, wat sterker is dan “mentoren”. Bedrijfsleiders kunnen zo in de praktijk tonen dat zij niet alleen de voordelen van diversiteit kennen, maar zich ook comfortabel voelen bij de uitdagingen die diversiteit kan bieden.

“Grant Thornton past deze inzichten ook toe bij de begeleiding van strategische projecten, zoals de opvolging in familiebedrijven. Zo kunnen we als extern adviseur tot op het niveau van de aandeelhouders en de raad van bestuur bewustzijn en openheid rond diversiteit creëren, en helpen bij het opzetten van leiderschapstrajecten die door de top van de bedrijfsleiding actief gesteund worden”, besluit Hilde Gaublomme.