Antwerpen – Sinds 1 januari 2018 is GZA Ziekenhuizen één ziekenhuis met drie campussen. Waar de patiënten in het verleden op elk van de drie campussen terechtkonden voor een breed basisaanbod aan gezondheidszorg, komt er nu een vernieuwd zorgaanbod dat specialisatie en onderlinge samenwerking tussen de verschillende campussen vooropstelt.

Dr. Etienne Wauters, afgevaardigd bestuurder: “Onze uitgebreide waaier aan medische diensten blijft bestaan, maar het aanbod per campus werd hertekend.”

Kwaliteitsvol, belevingsgericht en economisch haalbaar

Sinds het in voege treden van de nieuwe regelgeving van ministers De Block en Vandeurzen vormen de financiële beperkingen van het huidige gezondheidssysteem een uitdaging. De directie van GZA Ziekenhuizen evalueerde daarom het zorgaanbod en stemde het verder af op het overheidsstreven naar meer subspecialisatie en de herschikking van het zorgstrategisch plan voor de regio. Een kwaliteitsvolle en belevingsgerichte zorg op een economisch haalbare manier staat daarbij centraal.
“We beschikken binnen GZA Ziekenhuizen over heel wat expertise en uitstekende zorgverleners. Door onze specialismen en diensten nog meer te centraliseren, willen we de kwaliteit van onze zorg blijven verhogen en onze medewerkers kansen geven om zich verder te ontplooien“, zegt Willeke Dijkhoffz, algemeen directeur van GZA Ziekenhuizen.

Zorgaanbod hertekend

“We hebben de zorg die we verlenen onderverdeeld in drie niveaus“, stelt hoofdarts Dr. Luc Van Looy. “Er is de lokaal verankerde basiszorg, denk bijvoorbeeld aan de raadplegingen. Die blijven we op elk van onze campussen aanbieden. Op een tweede niveau bevindt zich meer complexe zorg, bijvoorbeeld de uitbating van een operatiekwartier. Dit niveau concentreren we voortaan op twee van onze drie campussen: Sint-Augustinus en Sint-Vincentius. Meer specialistische diensten zoals oncologie, de diabetische voetkliniek of het muco-referentiecentrum centraliseren we op één campus.”

De impact van dit vernieuwde zorgaanbod is volgens Willeke Dijkhoffz niet gering: “Hoe vaker men iets doet, hoe meer ervaring en kennis men opbouwt. En dat is in het voordeel van onze zorgverleners en onze patiënten.”
De groepering van competenties impliceert dat een deel van de medewerkers en artsen niet langer werkt op de vertrouwde campus. Ook patiënten zullen zich mogelijks naar een andere campus moeten begeven dan degene die ze gewend zijn.

GZA Ziekenhuizen

GZA Ziekenhuizen omvat drie campussen: Sint-Augustinus in Wilrijk, Sint-Vincentius in Antwerpen en Sint-Jozef in Mortsel. GZA Ziekenhuizen telt zo’n 3.200 medewerkers en een 400-tal artsen. Elke dag vinden zo’n 1.300 patiënten hun weg naar GZA Ziekenhuizen.