Mortsel – De grote vraag van klanten, notarissen en verenigingen van mede-eigenaars (VME’s) naar een betrouwbare en kwalitatieve syndicus zet Habicom Vastgoed ertoe aan om samen met syndicus en rentmeester Kristof Groenendyk een nieuw initiatief te nemen. Na meer dan een half jaar voorbereiding ziet Habicom Beheer het daglicht.

De cijfers liegen er niet om, appartementen zijn nog steeds gegeerd op de vastgoedmarkt. Zowel alleenstaanden, gezinnen als vastgoedbeleggers tonen grote interesse in kwalitatieve panden. Bij een appartement stopt het verhaal niet bij de aankoop. De eigenaars zijn voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw afhankelijk van de vereniging van mede-eigenaars (VME). Voor het dagelijkse beheer van het gebouw en de uitvoering van grote renovatie- en verbeteringswerken is een goede samenwerking tussen alle mede-eigenaars en de syndicus nodig. Habicom Beheer richt zich exclusief op het beheer van gebouwen en individuele appartementen.

Maximale inzet op online communicatie en transparantie als syndicus

Als eigenaar is zowel communicatie met de syndicus als transparantie in het gevoerde beheer van groot belang. Om die reden zet Habicom Beheer sterk in op het online platform dat alle informatie over het gebouw zoals verslagen, afrekeningen, polissen, onderhoudscontracten, attesten, openstaande saldi, enz weergeeft. Technische problemen en defecten kunnen niet alleen telefonisch of persoonlijk, maar ook via het platform gemeld worden zodat Habicom Beheer snel en adequaat kan ingrijpen. 

“De commissaris van de rekeningen voorzien we van de nodige ondersteuning bij de uitvoering van zijn of haar functie. In plaats van een jaarlijkse of halfjaarlijkse controle zorgen we voor online toegang tot de boekhouding. Op elk moment van het jaar kan hij zich vergewissen van de financiële situatie, en de mede-eigenaars verzekeren dat het geld van het gebouw in goede handen is”, zegt Kristof Groenendyk. 

Rentmeesterschap: opvolging van A tot Z

Naranjo Decamps: “Het verhuren van vastgoed zorgt voor stabiele huurinkomsten, maar ook voor de nodige zorgen. De complexiteit van de wetgeving stijgt, de huurders worden veeleisender en de verantwoordelijkheid van de verhuurder neemt toe. Als rentmeester ontlasten we eigenaars zowel administratief, financieel, technisch als juridisch. We maken periodiek verslagen van onze plaatsbezoeken. Naast een uitgebreide controlelijst bevat dit verslag ook foto’s van de staat van het pand.”