De Wilrijkse bedrijvenvereniging HIW vierde afgelopen vrijdag haar veertigjarig bestaan en dat kon en mocht niet ongemerkt voorbijgaan. Plaats van het gebeuren was het Hof Van Edel in Wilrijk. De viering vond plaats in ware casinostijl. Karel Cardoen, voorzitter van HIW, dankte uitvoerig alle leden , (ex) bestuurders, ex voorzitters voor hun inzet en bijdrage die van HIW een bloeiende bedrijvenvereniging heeft gemaakt.

Bestuurder Jan Verbert zei dat HIW er de afgelopen 40 jaar in is geslaagd om een goedwerkende bedrijvenvereniging met stevige fundamenten te maken.

Handel en Industrie Wilrijk werd opgericht in 1976 door de toenmalige burgemeester van Wilrijk, Louis Kiebooms. Bij het einde van zijn mandaat als burgemeester wilde het toenmalige gemeentebestuur een organisatie oprichten om Wilrijkse bedrijven met elkaar in contact te brengen, elkaar beter te leren kennen en van gedachten te kunnen wisselen.

Op de eerste contactvergadering in september 1976 waren 45 bedrijven aanwezig. Op 24 mei 1977 werd de VZW Handel en Industrie Wilrijk officieel boven het doopvont gehouden. Belangrijkste doelstellingen waren het aanmoedigen van zakelijke relaties en gezamenlijke belangenbehartiging.

Er werden bedrijfsbezoeken georganiseerd en gastsprekers geïnviteerd. Bij de start telde HIW 54 leden. OP dit moment zijn er meer dan 120 aangesloten bedrijven.