Het afgelopen halfjaar werd er in Antwerpen opnieuw meer ruwe diamant verhandeld. Maar de handel in geslepen diamant blijft onder druk staan. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de Antwerpse diamantsector.

Er werd voor 10 % meer ruwe diamant verhandeld, meldt de Antwerpse diamantsector bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers. Maar dan wel tegen lagere prijzen. De handel in geslepen diamant blijft onder druk staan, zo blijkt uit de cijfers.

De voorbije jaren had de handel in diamant het moeilijk. 2014 was nog een recordjaar maar in 2015 ging het steil bergaf. Vorig jaar dan waren er enige tekenen van herstel en blijkbaar zet deze trend zich door. De cijfers van de eerste zes maanden van dit jaar tonen aan dat de handel in ruwe diamant zich opnieuw op het niveau van het recordjaar in 2014 bevindt. In het totaal werd tijdens de eerste zes maanden van dit jaar voor 116 miljoen karaat aan ruwe diamant verhandeld.

Het volume aan verhandelde karaat diamant nam toe met 10%, maar tegelijk blijkt dat de waarde van deze verhandelde diamant 7% daalt. Dat is onder meer het gevolg van de mindere kwaliteit van de goederen die op de markt worden gebracht.

Geslepen diamant onder druk

De handel in geslepen diamant blijft het moeilijk hebben. In de Verenigde Staten en China haakt de consument blijkbaar af, wat mee de dalende prijs van ruwe diamant kan verklaren.

Doordat de handel in geslepen diamant het moeilijk blijft hebben, daalde de waarde van de totaal verhandelde diamant (ruw + geslepen) in Antwerpen de eerste zes maanden van dit jaar naar zo’n 24,4 miljard dollar. Een daling van 7% ten opzichte van de eerste zes maanden vorig jaar, toen de totaal verhandelde waarde nog 26,3 miljard dollar bedroeg.