Vorig jaar tijdens de Haven Conferentie Antwerpen, een organisatie van Management Producties, gaf gastspreker en ceo van BASF, Wouter De Geest, de aanzet voor de Haven Conferentie 2018. Met het thema ‘verbinden’, brachten de organisatoren op 15 maart gastsprekers op het podium die over de verbindingstrends en -maatregelen op gebied van infrastructuren, ladingsstromen, informatiestromen, en meer spraken. We pikken er enkele hoogtepunten uit.

Thuishaven als verbindende (f)actor

De unieke locatie van de haven in de logistieke keten moeten we ‘uitbuiten’ door te zorgen dat de productiefactoren op een goede manier worden geëxploiteerd. Chris Coeck, manager Beleid & Strategie van het Havenbedrijf, is dan ook van mening dat de haven een maritieme, logistieke cluster moet worden. Een uniek samenspel tussen industrie, logistiek en maritieme overslag met de focus op industriele revolutie 4.0.
Het Havenbedrijf groeit uit van een passieve, analoge landlord tot een actieve, digitale connector door een aantal internationale trends: digitalisering, globalisering van de wereldhandel, en grote multimodale infrastructuurplatformen. De mobiliteitsimpasse waarvan de haven niet de schuldige is, maar eerder het slachtoffer, en nog een aantal disruptieve factoren moeten natuurlijk dringend aangepakt worden.

De haven van de toekomst: succesfactoren en groeimogelijkheden

Dirk Lannoo, Vice President Katoen Natie, reikt 6 ‘kapstokken’ aan die nuttig zijn in strategische opvattingen: globalisatie, consolidatie, verstedelijking, digitalisering, duurzaamheid en volatiliteit. Hij geeft het voorbeeld van de krachtige automotive driehoekcluster Munchen-Stuttgart-Ingolstadt die 1/3 van het Duitse handelsoverschot realiseert. Lannoo hoopt dan ook dat Antwerpen zich verder uitbouwt tot de toonaangevende haven- en logistieke cluster in Centraal Europa. In die context ziet hij de aanwezigheid van de haven van Rotterdam eerder als een zege dan een vloek. De proximiteit van twee zeehavens van wereldformaat, Antwerpen en Rotterdam, geeft operationele garanties en we moeten de sterkte van dit  havennabuurschap uitspelen.

Logistieke collaboratie in de chemie

Ahlers Groep heeft geanticipeerd op de vierde industriële (r)evolutie met de European Chemical Transport Association en The Chemours Company. CLICCS (Collaborative Logistics Information Community for the Chemical Sector) brengt chemische bedrijven, hun klanten, logistieke bedrijven, havens en technologiepartners samen om de digitaliseringsomslag te maken.
Na een lang stakeholdersproces, waaraan meer dan 40 chemische bedrijven deelnamen en met focus op het winnen van vertrouwen, werd overeengekomen – bij wijze van demo – om een meervoudig paper document in de cleaning te vervangen door een gemeenschappelijk e-document. Partnerbedrijven gingen akkoord om hun gegevens met elkaar te delen via de nieuwe blockchain technologie. Nxtport werd als een neutrale en betrouwbare partner gekozen om dit informatieplatform te beheren. Een dergelijk digitaliseringsproject vereist nieuwe management processen en vertrouwen tussen de verschillende actoren. Dit tweejarig traject wordt nu operationeel waarbij het bouwen van het e-model slechts enkele maanden in beslag zal nemen. Sven Verstrepen, hoofd van Supply Network & Analytics Ahlers, is optimistisch over de ambitieuze agenda die de omschakeling naar een smart logistieke dienstengroep moet mogelijk maken.

Connecting the dots

Marc Beerlandt, CEO van MSC Belgium, stelt dat voor MSC groep wereldwijd twee uitgangspunten in het digitaliseringsproject van belang zijn: een solide business model moet aan de basis van de digitale transformatie liggen en er moet duidelijk aangetoond worden dat het project efficiëntieverhogend is. In heel wat landen zijn gelijkaardige initiatieven zoals NxtPort aan de gang. Volgens Beerlandt is het nodig dat een en ander compatibel is en men tot een geïntegreerde aanpak komt. Samenwerking op vlak van digitale transformatie tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam moet dus bovenaan de agenda staan. Organisaties als Nxtport and Portbase moeten nauw samenwerken.

Verbinden voor de groei van de duurzame haven

De namiddag werd afgesloten met een krachtig pleidooi van Geert Palmers, CEO van 3E, om de duurzaamheid van de haven niet uit het oog te verliezen. Nieuwe technologieën laten toe om aan een ander soort energie management te doen. Geert Palmers pleit voor hernieuwbare energie die helaas nog slechts een klein deel inneemt in de energiehuishouding van de Antwerpse haven. Daarvoor moet de energiestructuur ook breder dan de haven worden uitgezet.

De Haven Conferentie 2018 in beeld (c) foto’s Management Producties