Het Havenbedrijf Antwerpen heeft vrijdag 2 juni een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de haven van Caofeidian in China. De samenwerking maakt deel uit van het One Belt One Road (OBOR) project, waarmee China zijn belangrijkste haven- en industriesteden beter wil doen aansluiten bij cruciale handelscentra elders in de wereld, waaronder Europa.

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats in Kasteel Hertoginnedal in aanwezigheid van de premiers van België en China. Diezelfde avond werden nog zeven andere akkoorden tussen beide landen ondertekend.

De haven van Caofeidian is een zeer jonge én zeer dynamische haven in het noorden van de Bohai-baai in China. Vorig jaar behandelde Caofeidian 260 miljoen ton goederen, waarvan 36 miljoen ton staal. Antwerpen is in Europa de belangrijkste staalhaven met een uitgebreide waaier aan toegevoegde activiteiten in dit specifieke segment.

Caofeidian en Antwerpen verhandelen op jaarbasis tussen de 500.000 en 700.000 ton staal met elkaar.
Om de handel tussen de twee havens te stimuleren, zullen beide partijen – in het kader van de pas ondertekende overeenkomst – de mogelijkheid onderzoeken om een spoorverbinding te realiseren tussen Caofeidian en Antwerpen.

Ook via water moet de ontsluiting beter, dankzij de start van een rechtstreekse lijnvaartdienst, zo onderschrijven beide ondertekenaars. In het kader van de samenwerking zullen havenprofessionals van Caofeidian later dit jaar kunnen rekenen op een lespakket dat wordt uitgewerkt door APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center, het maritieme trainings- en opleidingsinstituut van de Antwerpse haven. Tot slot engageren beide partijen zich tot wederzijdse promotie en het uitwisselen van informatie.

Het One Belt One Road project werd in het najaar van 2013 aangekondigd en heeft als ambitie de belangrijkste haven- en industriesteden van China beter te doen aansluiten bij handelscentra in Azië, het Midden-Oosten en Europa. Het project bevat een luik via het spoor, dat eerder de klassieke zijderoute volgt, en een maritiem luik dat ook Zuid-Oost-Azië en landen rond de Indische Oceaan mee opneemt.
Midden mei vond in Beijing het druk bijgewoond OBOR Forum plaats. Meer dan 1.500 deelnemers, onder wie 29 staats- en regeringsleiders, tekenden present. Ook Jacques Vandermeiren, CEO van het Antwerpse Havenbedrijf, was aanwezig om er deel te nemen aan de debatten.