Haven van Antwerpen haalt kaap van 200 miljoen ton

schipDe Antwerpse haven zal 2015 voor het eerst afsluiten met een overslag van meer dan 200 miljoen ton goederen. Die cijfers zijn nu al concreet aan het worden. Ook op het vlak van containers doet Antwerpen dit jaar een uitstekende zaak: met een verwachte groei van bijna 8% zal voor het eerst de kaap van meer dan 9 miljoen behandelde TEU (standaardcontainers) ruimschoots gerond worden. Ongeveer de helft van die containerbehandeling situeert zich nu nog op de Rechterscheldeoever, maar wanneer de Zwitserse rederij MSC volgend jaar de oversteek maakt naar het Deurganckdok, wordt de Linkerscheldeoever zonder twijfel hét zenuwcentrum van de Antwerpse containerbehandeling.

De optimale ontsluiting van dit dok, net als de optimale bereikbaarheid van dit gedeelte van de haven is dan ook een topprioriteit waar zowel het Havenbedrijf als de private havenbedrijven al geruime tijd op inzetten.

Tijdens het derde intermodaal event presenteerden verschillende spelers hun initiatieven die zullen bijdragen tot de verdere optimalisatie van de trimodale ontsluiting van de Linkerscheldeoever. “Als tweede grootste haven van Europa zijn we het aan onze klanten verplicht om te fungeren als een betrouwbare supply chain partner die ervoor zorgt dat goederen vanuit de haven via verschillende modi snel en efficiënt de 600 miljoen consumenten in ons hinterland kunnen bereiken”, aldus Eddy Bruyninckx, gedelegeerd bestuurder van het Havenbedrijf, tijdens zijn openingsspeech.

43% van alle containers die in de Antwerpse haven toekomen, worden per goederentrein en binnenschip naar het hinterland vervoerd. Tegen 2030 moet dit percentage opgeklommen zijn tot 57%. Door de aanlopen van steeds grotere containerschepen, waarbij steeds grotere volumes op het zelfde moment toekomen in de haven, zullen rail en barge vanzelf een grotere rol moeten spelen om de cargo snel naar het achterland te vervoeren. Tegelijk biedt die consolidatie van groeiende volumes opportuniteiten om cargo te bundelen en nieuwe intermodale initiatieven te ontwikkelen.

• Spoor
Samen met de spoor- en terminaloperatoren wil de haven van Antwerpen de spoorontsluiting van de Linkerscheldeoever maximaliseren en inzetten op een nog meer vervlochten spoornetwerk in het hele havengebied. Momenteel onderzoekt een haalbaarheidsstudie het meest ideale scenario voor een efficiënte containershuttle die op vaste momenten een verbinding verzekert tussen de terminals op de Linker- en Rechterscheldeoever en op die manier het wegvervoer verder kan ontlasten.

Sinds eind 2014 verbindt de 16,2 km lange Liefkenshoekspoorlink beide oevers van de Schelde. De nieuwe verbinding breidt de spoorcapaciteit in de haven uit met 109 vrachtterreinen per dag (in beide richtingen), levert een tijdswinst op van meer dan 30 minuten en draagt bij tot een meer betrouwbare spoorverbinding tussen het havengebied en de omliggende landen.

• Binnenvaart
De in 2014 gelanceerde campagne Instream bundelt zes digitale tools en projecten die in de haven werden ontwikkeld met het oog op een nog snellere en meer betrouwbare behandeling en doorstroom van de binnenvaart in de Antwerpse haven.

De projecten dragen concreet bij tot een nog betere nautische coördinatie, een optimale containerafhandeling en een efficiënte haveninterne distributie. Een van de projecten die bijdragen tot een efficiënte haveninterne distributie, is de consolidatie van kleine container binnenvaartvolumes, waarbij het aantal aanlopen van binnenschepen met kleine containervolumes wordt verminderd om zodoende de efficiëntie van de containerbinnenvaart te verhogen. Dit project werd opgezet door respectievelijk de Nederlandse intermodale dienstverlener HTS Group en het Antwerpse Transbox United (onderdeel van de Contargo groep), in samenwerking met het Havenbedrijf Antwerpen. HTS Group bundelt de volumes, afkomstig uit het Ruhrgebied, op zijn terminal in Zuid-Nederland (Logistiek Centrum Gorinchem), terwijl Transbox United de volumes die via het Albertkanaal, de Maas of de Rijn naar Antwerpen komen, consolideert op twee terminals van Zuidnatie op de Antwerpse rechteroever.

* Weg
Eind maart 2016 wordt de tweede sluis op de Linkerscheldeoever definitief in gebruik genomen. Werfwegen veranderen ondertussen in definitieve wegen om het verkeer rond het Deurganckdok en het sluisplateau zowel op korte als op lange termijn zo goed mogelijk op te vangen. Zo werd beslist om de nieuwe sluis, die bij opening twee verkeersbruggen telt, in de loop van 2017 te voorzien van twee extra bruggen om de verkeersstromen in goede banen te leiden.