De Antwerpse haven zoekt een voltijdse vertegenwoordiger voor het Verenigd Koninkrijk. Binnen een goed jaar vindt de Brexit plaats en daarom moet de nieuwe ‘port representative’ in Londen de vinger aan de pols houden van de economische situatie. Ook het aantrekken van nieuwe ladingstromen en investeringen behoort tot het takenpakket van de nieuwe vertegenwoordiger.

Jacques Vandermeiren, ceo Havenbedrijf van Antwerpen: “Eens de Brexit een feit is, willen we een efficiënt kader dat een vlotte handel mogelijk maakt. Dat betekent zo weinig mogelijk tarifaire belemmeringen en een beperking van de administratieve lasten.”

Met een trafiek van bijna 14 miljoen ton in 2017 is het VK de derde belangrijkste handelspartner van de haven van Antwerpen.
“Toch stelden we het afgelopen jaar een krimp van bijna 8% vast, wat allicht te maken heeft met de onzekerheid omtrent de Brexit”, zegt Luc Arnouts, Directeur Internationale Netwerken van het Havenbedrijf.

De onderhandelingen over de modaliteiten van de Brexit zijn volop aan de gang. “Wij pleiten voor een heldere en welomlijnde Brexit, zowel tijdens de huidige transitieperiode als tijdens het post-Brexit tijdperk, om een desintegratie van de interne markt te voorkomen”, stelt Jacques Vandermeiren naar aanleiding van het bezoek van de Britse staatssecretaris Robin Walker aan Antwerpen.
Robin Walker: “We hebben er alle vertrouwen in dat we een toekomstig partnerschap kunnen bewerkstelligen waardoor onze beide landen de vruchten kunnen blijven plukken van de vrije toegang tot elkaars markt.”

Troeven van Antwerpen

Het Havenbedrijf wil de komende jaren sterker inzetten op het behouden en versterken van de marktpositie van de Scheldehaven binnen het VK. Antwerpen is voor het VK ideaal gelegen: als investeringslocatie dichtbij Europese beslissingscentra en als toegangspoort tot het Europese vasteland. “Hetzelfde geldt overigens voor Zeebrugge. Daarom willen we ook verder inzetten op een uitbreiding van het container shortsea en feeder netwerk met het VK en Ierland”, zegt Arnouts.

Geplande acties om de haven van Antwerpen in het VK te promoten

Naast het aantrekken van een havenvertegenwoordiger die een relevant business netwerk moet uitbouwen en als go between fungeren tussen de Britse vragen en de oplossingen die Antwerpen kan bieden, staat ook een roadshow in het VK op de planning. Op 20 juni organiseert het Havenbedrijf een havendag in Birmingham en op 21 juni een stakeholdersmeeting in Londen. Lokale verschepers krijgen op die dagen een beter inzicht in het aanbod van de Antwerpse haven en kunnen kennismaken met de Antwerpse logistieke dienstverleners.