Haven van Antwerpen zet recordcijfers neer

haven antwerpenDe haven van Antwerpen heeft in 2013 met een overslag van 190,6 miljoen ton een absoluut record neergezet. Die sterke stijging is vooral te danken aan de overslag van vloeibare massagoederen, vooral olie en chemicaliën. Daar werd een procentuele groei van liefst 32% mee geconstateerd. De containeroverslag daarentegen daalde met 1,7%.

Havenschepen Marc Van Peel is biezonder trots op de afgesloten jaarcijfers. “We hebben die resultaten bijeengewerkt terwijl de crisis nog voluit woedde”, aldus de schepen. “Een en ander is vooral te danken aan de volgehouden investeringen van de privé-nijverheid.” Van ¨Peel relativeert de daling van de overslag aan containers. Hij gaat er vanuit dat de aangekondigde verhuis van één bedrijf van de Rechteroever naar de Linkeroever en de volgehouden belangstelling van de drie grootste containerbedrijven van de wereld voor Antwerpen die negatieve cijfers op termijn snel zullen ombuigen.

Een overzicht:

* de overslag van vloeibaar massagoed steeg met 32% tot 59,7 miljoen ton. De cijfers zijn versterkt door de input van Sea-Tank Terminal en de investeringen van Antwerp Terminal Processing en de Independent Belgian Refinery (ex-BRC).

* de overslag van conventioneel stukgoed daalde met 7% tot 10,15 miljoen ton.

* het roro verkeer daalde met 5% tot 4,5 miljoen ton.

* de overslag in containers daalde met 1,7% tot 102 miljoen ton. Het aantal containers verminderde met 0,7% tot 8,5 miljoen eenheden.

* het aantal zeeschepen daalde met 2,4% tot 14.207 eenheden.