havenHet Antwerpse Havenbedrijf heeft verleden jaar een winst gerealiseerd van 54 miljoen euro. Dit is ondanks de stijging van de overslag meet 3% tot 190 miljoen ton toch flink wat minder dan in 2012. Een en ander heeft te maken met de voorzieningen die de haven diende aan de leggen voor oa. de sanering van het sterk vervuilde site Fort Filip en voor hogere pensioenlasten.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is eigenaar van de meeste gronden in de haven en haalt zijn inkomsten uit de verhuur van die havengronden of concessies (42%), uit zeevaartrechten (37%) en sleeprechten (15%) en een klein gedeelte uit de verhuur van kranen. Dat gaf vorig jaar 275,4 miljoen euro aan opbrengsten. Daarnaast krijgt de haven nog 34 miljoen euro aan werkingstoelagen van de Vlaamse overheid.

Operationeel boekte de haven vorig jaar bijna 53 miljoen euro minder winst dan in 2012. Dat had te maken met de hogere voorzieningen voor pensioenen (ongeveer 20 miljoen euro) en milieurisico’s (nog eens 20 miljoen euro) voor Fort Filip waarvoor in het verleden al eens 10 miljoen euro provisies werden genomen. Dat terrein langs de Scheldelaan ter hoogte van Total is historisch zwaar vervuild. Uit bodemonderzoeken blijkt dat de kosten van de sanering waarschijnlijk oplopen tot 30 miljoen euro.

Het dossier zit nu bij OVAM, maar wie voor de sanering moet opdraaien is alsnog niet duidelijk. Het Havenbedrijf heeft in dit opzicht het zekere voor het onzekere genomen en voldoende bedragen geprovisioneerd. In het jaarverslag staat dan wél ‘dat er voor een bepaald deel van de vervuiling ook andere aansprakelijke partijen zijn’. Het zou om Total gaan, dat jarenlang vervuiling zou hebben aangericht.

Het Havenbedrijf sluit het jaar daardoor af met 54,7 miljoen euro nettowinst, fors minder dan de 139 miljoen in 2012. Van die nettowinst gaat 21,3 procent of 11,6 miljoen euro als dividend naar de stad Antwerpen, eigenaar van de haven.