Het Havenbedrijf Antwerpen centraliseert haar operationele en onderhoudsdiensten op een site aan kaai 602-612. Het Havenbedrijf is daar eind januari gestart met de bouw van een aantal nieuwe gebouwen en werkhuizen waar het personeel van het sleepbedrijf en varende werktuigen een nieuw onderdak zal vinden. Ook de centrale werkplaats van het Havenbedrijf verhuist mee. Vaste droogdokken konden er op die plek niet worden gebouwd. Dit euvel wordt opgelost door de aankoop van twee drijvende droogdokken.

In totaal zullen er zo’n 500 medewerkers van het Havenbedrijf tewerkgesteld worden aan kaai 602-612. Voor het hele project wordt een budget van 50,1 miljoen euro goedgekeurd.
De centrale werkplaats van het Havenbedrijf, gekend als Algemeen Werkhuis Noord (AWN), bevindt zich momenteel op de droogdokkensite op het Eilandje. De eerste droogdokken werden daar meer dan 150 jaar geleden gebouwd. Een deel van de site is beschermd als cultureel erfgoed.

Maar intussen is het havengebied uitgebreid naar het noorden waardoor de centrale werkplaats niet meer gunstig gelegen is. Bovendien krijgt het hele Eilandje een andere bestemming.
De bestaande gebouwen op kaai 602 worden afgebroken. Op de site kaai 602-612 komen er drie grote, nieuwe infrastructuren: een centrale werkplaats (technische cluster), een nautisch gebouw (nautische cluster) en twee drijvende droogdokken.

Ook de scheepvaartpolitie, die momenteel gevestigd is aan de Oosterweelsteenweg te Antwerpen, zal op termijn haar intrek nemen op de nieuwe site.

De oplevering van de drijvende droogdokken is gepland tegen juli 2017. De centrale werkplaats moet eind 2017 af zijn, het nautisch gebouw volgt in april 2019. Reeds in mei verhuizen een aantal personeelsleden naar kaai 602, waar ze tijdelijk worden ondergebracht in mobiele units.