Het Havenbedrijf Antwerpen neemt de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (NMP) over van de huidige aandeelhouders Ackermans & van Haaren en Electrabel.

Hierdoor wordt het Havenbedrijf eigenaar van 720 kilometer pijpleidingen die de toevoer verzorgen van chemicaliën naar de  (petro)chemische bedrijven in de haven van Antwerpen en in het achterland. Het Havenbedrijf betaalt 44 miljoen euro voor de aandelen van NMP.

Pijpleidingen zijn de belangrijkste transportmodus voor de chemische industrie en de olieraffinagesector. Met de overname krijgt die sector meer zekerheid over de toegang tot een pijpleidingennetwerk dat open staat voor alle gebruikers, zegt het Havenbedrijf. Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf: “Bovendien zijn pijpleidingen de meest milieuvriendelijke, energie-efficiënte en veilige transportmodus”. Het Havenbedrijf zegt het netwerk in de toekomst nog te willen uitbreiden.

De Nationale Maatschappij der Pijpleidingen haalt 86% van haar inkomsten uit de 600 kilometer pijpleidingen binnen de haven of uit leidingen die de Antwerpse bedrijven verbinden met petrochemische bedrijven in de Kempen en Feluy.

Door de NMP pijpleidingen gaan vandaag vooral ethyleen en propyleen en technische gassen voor afnemers in de haven en in het achterland.  De aandelen van het bedrijf waren tot vandaag voor 75% in handen van Ackermans & van Haaren en voor 25% van Electrabel.

In de nabije toekomst zullen pijpleidingen een belangrijke rol vervullen in het realiseren van de energietransitie, aldus nog het Havenbedrijf. Pijpleidingen kunnen namelijk ook gebruikt worden voor het transport van bijvoorbeeld waterstof en CO2, maar zijn ook essentieel voor het aanleggen van warmtenetten.