Lint – De discussie is sinds 2013 aan de gang: mag Heliventure, een onderafdeling van de AED-group, op zijn terreinen in Lint een helihaven uitbaten?

Glenn Roggeman, ceo AED Group: “Er zijn vandaag 30 bedrijven gehuisvest op de terreinen van AED Studios in Lint. De aanwezigheid van een helihaven is een troef voor internationale producties en de aanwezige bedrijven die van deze diensten gebruik kunnen en willen maken. Wij bouwen met AED Studios aan de toekomst van de entertainment sector en beginnen grote successen te boeken in de internationale filmsector met films zoals Kursk, Iron Sky, I Kill Giants,… Die activiteiten creëren een grote meerwaarde voor onze lokale, regionale en nationale economie.”

Vergunning onder strenge voorwaarden

Toen AED de studio’s en terreinen van Alfacam overnam, plande het daar een landingsplaats, Heliventure, voor vip-helikoptervluchten om artiesten of acteurs voor een opname naar Lint te vliegen, en ook voor medische urgentievluchten en luchtdopen.
Voor AED was en is de meerwaarde van die landingsplaats duidelijk. Al snel kwamen er hevige reacties van een actiegroep die niet wilde weten van de komst van Heliventure. De gemeente Lint gaf een negatief advies samen met Kontich, dat vlak bij AED aan de overkant van de spoorweg ligt, en Hove met zijn aanpalende villawijk van de Lege Veldkant. Nadat ook de provincie een negatief advies gaf, belandde het dossier bij Vlaams Minister van Milieu, Joke Schauvliege. De minister weigerde eerst de vergunning, maar de Raad van State vernietigde dat besluit en begin dit jaar stond Schauvliege toch een vergunning toe.

Maar er zijn wel strenge beperkingen opgelegd. Op de landingsplaats in Lint mogen maximaal 10 vliegbewegingen gebeuren per 24 uur, maximaal 20 vliegbewegingen per week, waarvan maximaal 2 vliegbewegingen per week ’s avonds tussen 19u en 22u. Vliegen op zon- en feestdagen laat de vergunning niet toe. Er mogen per maand maximaal 4 vliegbewegingen plaatsvinden voor medische urgentie tussen 22u en 7u. Alles samen is een plafond vastgelegd van maximaal 1040 vliegbewegingen per jaar.

“In januari gebeurde er slechts 1 vlucht naar en vanuit Lint. In 2018 zullen er maximaal 941 vluchten gebeuren ipv de vergunde 1040. Om maar aan te geven dat het steeds gaat over maximale aantallen, en dat in werkelijkheid het aantal vluchten steeds een pak lager zal liggen”, zegt Roggeman.

AED Group betreurt de huidige gang van zaken

De drie gemeenten – Lint, Kontich, Hove – gaan nu in beroep bij de Raad van State. AED betreurt dat. Ook de actiegroepen die vijf jaar geleden al luid protesteerden, ontwapenen niet. Ze zijn uitleg gaan vragen op de gemeenteraad van Lint op 30 januari. Zij klagen vooral over de gebrekkige controle op het aantal vluchten en beweren dat er veel meer gevlogen wordt dan in de vergunning is toegelaten. AED betwist dat.

Glenn Roggeman: “De helihaven van Lint bevindt zich in het gecontroleerde gebied (CTR) van Antwerpen. Elke beweging moet aangevraagd worden en staat geregistreerd bij Belgocontrol. De helihaven beschikt over een vluchtregister dat nauwgezet wordt bijgehouden. Elk toestel heeft een eigen logboek waarin elke vlucht tot op de minuut verplicht wordt geregistreerd. En dan is er ook nog het persoonlijk vluchtregister van elke piloot dat hij geacht wordt bij te houden.”

AED vindt ook dat de actiegroep foute informatie geeft. “We betreuren de eenzijdige, misleidende en leugenachtige communicatie die het actiecomité van bij het begin heeft aangewend om de bevolking op te hitsen. Wij overwegen op dit moment om een klacht voor laster neer te leggen”, beklemtoont Roggeman. “Op social media krijgen we vandaag meer bijval van Lintenaren dan tegenstand, zelfs over een gevoelig dossier als de helihaven.”