Aardgasdistributiebedrijf Fluxys heeft in de haven van Antwerpen een concessie overgenomen om vloeibaar aardgas (LNG) te leveren aan de scheepvaart.

Het Havenbedrijf wil fors inzetten op alternatieve energie en aardgas past daar in, vindt het Havenbedrijf. Fluxys breidt de mobiele LNG-scheepsbevoorrading van vandaag tegen eind volgend jaar ook uit met een vaste installatie.

LNG is voor schepen en zwaar wegtransport een uitstekend alternatief om minder broeikasgassen uit te stoten, zeggen Fluxys en het Havenbedrijf. Het gebruik van LNG zou de uitstoot van zwavel en fijn stof bijna tot nul herleiden. Ook de emissie van stikstofoxides en koolstof dalen. 

Vaste LNG-installatie tegen eind 2019

Het komende anderhalf jaar gaat Fluxys een vaste LNG-installatie bouwen aan kaai 526 en 528 waar binnenschepen en kleine zeeschepen LNG zullen kunnen tanken. De onderneming werkt daartoe samen met G&V Energy Group, dat op de terreinen ook een LNG-tankstation voor vrachtwagens zal bouwen.

Binnenschepen en kleine zeeschepen kunnen vandaag al 24/7 LNG inslaan via tankwagens van Fluxys.