N.a.v. Werelddag Suïcidepreventie op 10 september kondigden vzw Tout Bien – Okidoki en het consultancybedrijf Junction aan de handen in elkaar te slaan. Samen organiseren ze op 18 en 19 november in Urban City Antwerpen een hackathon met een niet-alledaagse topic: suïcidepreventie.

Hackathon

Een hackathon is een ‘coding en creation’ marathon waar deelnemers met verschillende achtergronden, verdeeld in zo divers mogelijk samengestelde teams, oplossingen bedenken binnen de 48 uur.
Jean-Louis Coppers is de initiatiefnemer van de hackathon in Antwerpen. Hij verloor zijn 22-jarige zoon door zelfdoding. Sindsdien ijvert Coppers voor meer preventie van zelfdoding bij jonge Vlamingen.
Jean-Louis Coppers: “Met deze hackathon wensen we zo snel mogelijk de ideeën en concepten om te zetten naar werkende instrumenten die jongeren kunnen gebruiken om hulp te zoeken én te vinden.”

Missie van de vzw

Tout Bien – Okidoki vzw werd opgericht in april 2016 met als doel het informeren over zelfdoding en de preventie ervan, het bespreekbaar maken van zelfdoding en het bevorderen van de communicatie daarrond, ook naar de media toe. De vzw organiseert activiteiten en acties met het oog op fundraising ter financiering van bestaande projecten en organisaties rond zelfdoding.
Om die doelstellingen te bereiken overlegt de vzw met diverse partners zoals overheid en universiteiten.
“Hey hoe gaat het?” is de sensibiliseringscampagne die tevens het startschot voor fondsenwerving geeft.

Hackathon in Antwerpen

Antwerpen werd als locatie gekozen omdat ook Nederland, dat al veel verder staat in de preventie, aan de hackathon zal meedoen. Gedurende de hackathon worden de verschillende teams gecoacht door professionals uit de sector die hen advies zullen geven waar nodig. De deelnemers aan deze teams kunnen allerlei achtergronden hebben: IT specialisten, studenten psychologie, criminologen, maatschappelijke werkers, spoorwegmedewerkers, ervaringsdeskundigen, schoolgaande jeugd, leraars, nabestaanden en vrienden van slachtoffers.

Zij worden verondersteld om samen ideeën, eventueel instrumenten, uit te denken die kunnen bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van de vzw. De enige vereiste is dat ze zich aangesproken voelen door het onderwerp en zich het weekend van 18 en 19 november willen engageren om mee te werken.
Op zondag 19 november worden de uitgewerkte oplossingen gepresenteerd aan een deskundige jury die een finale keuze zal maken en het best bevonden concept zal bekronen.

Call to action

Dit is een oproep tot iedereen die als deelnemer of coach over de nodige expertise beschikt of creatief kan bijdragen tot het welslagen van deze hackathon. De organisatie vraagt om op voorhand te registreren via deze link. Deelname is gratis.