Housekeeping overgenomen door Dienstenthuis

Het Antwerpse dienstenchequebedrijf Dienstenthuis neemt de activiteiten over van zijn kleinere collega, Housekeeping. “Wij kunnen de activiteiten van Housekeeping rentabiliseren omdat we binnen meer uitgebreide schaalgroottes kunnen werken”, zegt Koen Umans van het bedrijf.

De markt voor dienstenchequebedrijven is in volle beweging. De opeenvolgende maatregelen die de regering-Di Rupo genomen heeft ten aanzien van de dienstencheques hebben het veel bedrijven biezonder moeilijk gemaakt. Ook Housekeeping. “Onze marges worden steeds kleiner en de invoering van het eenheidsstatuut zorgt voor bijkomende rentabiliteitsproblemen”, zegt Kathy Jonkers. Vandaar dat “met heel veel spijt in het hart” gekozen werd voor verkoop aan het Dienstenthuis.

Het Dienstenthuis wordt als cvba gerund door de PWA Antwerpen en de privémaatschappij E-SO, zegt Koen Umans. “Wij stellen vandaag 830 mensen tewerk, zowat allemaal poetsvrouwen. 35 bediendes staan in voor de administratieve afhandeling van onze papieren.

“Het gaat er effectief niet meer zo makkelijk aan toe”, zegt Koen Umans. “De RSZ knabbelt voortdurend aan onze commerciële marges en in het eenheidsstatuut moeten wij voortaan de eerste dag ziekte betalen. Dat is zeker niet evident. We proberen onze rentabiliteit aan te scherpen door onze klanten en onze werknemers goed te begeleiden.”

Het Dienstenthuis is al sinds 2004 operationeel en tekende in 2012 voor een globale omzet van 17 miljoen euro. Het is daarmee een van de grootsten van de brede regio.