ANTWERPEN – Op 1 oktober 2018 wordt Inge Ampe Chief Commercial Officer (CCO) bij Argenta, de bank en verzekeraar met maatschappelijke zetel in Antwerpen. De raad van bestuur van Argenta draagt haar voor als bestuurder en als lid van de directiecomités van Argenta Spaarbank en Argenta Assuranties. 

Inge Ampe kan bogen op bijna 25 jaar ervaring in uiteenlopende commerciële functies bij ING. Momenteel is ze er hoofd van Daily Banking Services België en Nederland en stuurt ze een 400-tal business- en IT-medewerkers aan. Daarvoor was zij onder andere verantwoordelijk voor Marketing, Customer intelligence en Productmanagement.

Jan Cerfontaine, voorzitter van Argenta: “Inge Ampe heeft een indrukwekkende carrière uitgebouwd in de banksector, met ervaring zowel in België als in Nederland, en op het kruispunt van de fysieke en digitale dienstverlening. Zij is een sterke en waardengedreven persoonlijkheid die de leiding zal nemen van het marketing- en commerciële departement en zowel het kantorennet zal aansturen als het digitale kanaal verder zal uitbouwen.”

In haar functie van CCO zal Inge Ampe verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de commerciële directies Distributie, Distributieondersteuning, Productmanagement en Marketing & Digitaal. Haar mandaat werd ter goedkeuring aan de toezichthouder voorgelegd.

Nog extra versterking

De raad van bestuur draagt ook Baudouin Thomas voor als onafhankelijk bestuurder van de raden van bestuur van Argenta en als lid van het risicocomité en auditcomité. Baudouin Thomas was tot 31 mei 2018 Managing Director bij Accenture en leidde er het Financial Services departement voor België en Luxemburg. Sinds 2015 was hij bovendien wereldwijd verantwoordelijk voor distributie en marketing offerings in financial services.

“Baudouin Thomas is een internationaal erkende autoriteit inzake IT, digitalisering en transformatie in de financiële sector. Met zijn ervaring zal hij een bijzonder waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de strategische reflecties binnen de raad en aan de begeleiding van het door Argenta ingeslagen digitaliseringstraject”, aldus Argenta-voorzitter Jan Cerfontaine.

Baudouin Thomas start van zodra zijn aanstelling wordt goedgekeurd door de toezichthouder.