Het bedrijf Muurtuin uit Borgerhout heeft een Clean Techvoucher gekregen voor zijn innovatief project voor waterzuivering. De CleanTechvouchers  worden uitgereikt door Kamp C, het centrum voor duurzaam bouwen en wonen van de provincie Antwerpen. Het bedrijf van Teun Depreeuw verricht waterzuivering via muren, de zogenaamde ‘Total Value Wall’. Hij kreeg de voucher uit de handen van Kamp C-voorzitter Peter Belsen. Met de voucher ondersteunt de provincie Antwerpen KMO-initiatieven die volgens de jury “een unieke bijdrage aan duurzaam bouwen leveren”.

‘Het zuiveren van water via planten, zoals in rietvelden, is uiteraard al lang gekend’ zegt Depreeuw.  Ook op academisch niveau werd dit al eerder onderzocht, maar de vergaarde kennis is nog niet eerder op deze manier geïmplementeerd. Dankzij Kamp C en de provincie Antwerpen kon de werking van de Total Value Wall onomstotelijk vastgesteld worden.

Zuivering van ‘grijs’ en zelfs ‘zwart’ water via verticaal groen is vandaag al haalbare kaart voor steden, bedrijven en particulieren.  Teun Depreeuw is uitvinder van het baanbrekende systeem dat “de wanden een waarde geeft”, zoals hij het zelf uitdrukt, door integratie van duurzaam groenbeheer met innovatief lokaal waterbeheer.

Groene gevels zijn zeker in een stedelijke omgeving de toekomst, zegt Teun Depreeuw. De Total Value Wall zorgt ervoor dat gebouwen beter beschermd zijn en langer meegaan.