Vier jaar na de lancering is de leerstoel in gezondheidsrecht en gezondheidsethiek op UAntwerpen springlevend. De leerstoel omvat een postgraduaat en biedt veel ruimte voor toponderzoek, tot tevredenheid van de financiers.  Met Janssen Pharmaceutica en ZNA krijgen zij het gezelschap van twee bekende nieuwkomers. 

Drijvende kracht achter de leerstoel, Prof. Thierry Vansweevelt: “Met de leerstoel wilden we het wetenschappelijk onderzoek binnen dit domein bevorderen, een postacademische vorming opzetten, en congressen en studieavonden organiseren.”

In een stroomversnelling

Wanneer het over gezondheidsrecht en gezondheidsethiek gaat, is de kans groot dat de Universiteit Antwerpen vernoemd wordt. Binnen de Faculteit Rechten was er altijd al aandacht voor deze onderzoeksdomeinen, maar met de oprichting van de leerstoel Antwerp Health Law and Ethics Chair (AHLEC) in 2013 kwam een en ander in een stroomversnelling.

“Vier jaar later kunnen we met de hand op het hart zeggen dat we in ons opzet geslaagd zijn. Zo werden er reeds twee doctoraatsonderzoeken afgerond en lopen er op dit moment nog vijf andere (aansprakelijkheid, genetica, deontologie, privacy en medische apps). Een nieuwe lichting studenten studeert op 8 september af”, zegt Prof. Vansweevelt.

Publieke debat

De leerstoel is uniek in België, legt Vansweevelt uit. “Ziekenhuizen, verzekeraars, een wijkgezondheidscentrum, provinciale raden van de Orde van Artsen, advocatenkantoren, een bank… zorgen voor de financiële ondersteuning van de leerstoel. Dat geld wordt uitsluitend aangewend om vorsers aan te trekken en ze te laten doctoreren.”
Na vier jaar volgde een evaluatie van de leerstoel. De meeste sponsors verlengden hun steun. Met Janssen Pharmaceutica en ZNA komen er twee nieuwe financiers bij.

Vansweevelt: “Daar zijn we natuurlijk erg blij om. Dankzij de steun van alle partners kunnen we het onderzoek binnen het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek blijven verderzetten. En dat is maatschappelijk relevant. Kijk maar naar de onderwerpen die de voorbije jaren bestudeerd werden. Thema’s als euthanasie, minderjarige patiënten, reclame en orgaandonatie halen met de regelmaat van de klok het publieke debat.”

Vrijdag 8 september om 18 uur vinden de proclamatie van het postgraduaat Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek én de verlenging van de leerstoel Antwerp Health Law and Ethics Chair plaats op de Stadscampus UAntwerpen