Die trend is niet alleen in Antwerpen zichtbaar maar ook in steden als Gent, Leuven, Mechelen, Kortrijk, Oostende en Hasselt.  Overal daalde het aantal jonge gezinnen, tussen de 28 en 39 jaar met kinderen, dat in 2015 de stad verliet, in vergelijking met 2014. In Antwerpen, waar de stadsvlucht normaal het grootst is,  daalde die in 2015 met een vijfde – oftewel 18,5 procent – tegenover het jaar voordien. Zo verlieten in 2014 3.249 meer jonge Antwerpse gezinnen de stad dan dat er bijkwamen. In 2015 waren dat er nog 2.645.

 

De stad Antwerpen wil intussen inzetten op vernieuwing in de huisvesting. Ze organiseert daarom een wedstrijd rond vernieuwende of alternatieve woonvormen. Vanaf 31 maart kan iedereen deelnemen en winnen projecten krijgen 100.000 of 500.000 €, afhankelijk van de grootte van het project.  Deelnemen kan vanaf 31 maart 2017 tot en met 6 februari 2018. De stad wil zo vernieuwende en alternatieve woningvormen stimuleren en beter inspelen op de nood aan een divers en betaalbaar stedelijk woningaanbod. Het moet gaan om woonvormen waarbij ruimtes worden gedeeld tussen bewoners of die multifunctioneel zijn.

Schepen voor wonen en sociale zaken Fons Duchateau: “Alternatieve woonvormen kunnen wonen in de stad goedkoper maken. Niet alleen door ruimtes te delen of vernieuwende financiering, maar ook door in te spelen op de noden en kansen van de buurt.”

Deelnemen kan vanaf 31 maart 2017 tot en met 6 februari 2018. Meer informatie kunt u vinden op de website van de stad Antwerpen.