De eerste stappen zijn gezet richting het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Carwashsector. Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude, Philippe De Backer, stak daarvoor op 1 augustus letterlijk de handen uit de mouwen in XL Carwash Kontich.

Er moet dringend iets gebeuren

Zo weerklonk de noodkreet aan het adres van de Staatssecretaris. De Backer had er een uitgebreid overleg met de kersverse Belgische Beroepsvereniging Reiniging Voertuigen (BBRV). Bedoeling is om aan de hand van het plan de illegale handcarwashes, die zich al te dikwijls schuldig maken aan sociale fraude tot soms zelfs mensenhandel, halt toe te roepen.
Vaak wordt gebruik gemaakt van buitenlandse vennootschappen. Dat blijkt uit cijfers van controles van de Sociale Inspectiediensten en FOD Sociale Zekerheid. 262 op 1.055 of 1 op 4 gecontroleerde werknemers bleek niet  in orde te zijn. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie tussen carwashes die de regels volgen en andere die ze aan hun laars lappen.

Belangrijke eerste stap gezet

Suzanne Huisman, voorzitster van de BBRV: “Dit signaal was echt wel nodig naar alle collega-carwashhouders toe. Wij voelden ons in de steek gelaten. We stonden een beetje alleen in de strijd tegen die illegale handcarwashes. Maar vandaag kregen we van de Staatssecretaris toch de nodige garanties dat er vanuit de overheid wel degelijk actie zal worden ondernomen.”

Niets te vroeg

Volgens de carwashvereniging is het vijf voor twaalf. “In een stad als Antwerpen valt het nog mee. Maar pakweg in het Mechelse en in Vlaams-Brabant alsook steeds meer in Limburg groeit het probleem uit tot een ware plaag. Omdat wij als professionelen het allemaal volgens de regels doen, kunnen wij nooit concurreren met die lage prijzen. En dan spreken we ons nog niet uit over illegale tewerkstelling en mensenhandel. Wij verwachten heel veel van het plan. Ondertussen verhogen wij vanuit BBRV de druk op de Vlaamse steden en gemeenten. Als zij al iets strenger optreden bij het afleveren van vergunningen – zeker ook qua milieuwetgeving – zou er al aan een groot deel van het probleem verholpen worden”, concludeert Huisman.

Rol van de beroepsfederatie

De Belgische Beroepsvereniging Reiniging Voertuigen (BBRV) ging in juni van dit jaar officieel van start. De ambitieuze beroepsvereniging tracht niet enkel een ondersteuning en klankbord te zijn voor de sector. Ze wil naar het voorbeeld van Nederland tegelijk een aanspreekpunt en adviesorgaan worden. In eerste instantie richt de beroepsvereniging zich op Vlaanderen en wordt later een mogelijke aansluiting van de Waalse en Franse carwashes bekeken. De focus ligt zowel op carwashondernemers als op car detailing en truckwashes. BBRV wil uitgroeien tot een kwaliteitsvol en gerespecteerd keurmerk. De aandachtspunten gaan van milieu-maatschappelijk verantwoord ondernemen tot efficiënte waterbehandeling, optimaliseren van professionele carwashes die in regel zijn met de nieuwe milieuwetgeving, waarden en normen en de aanpak van illegale handcarwashes.