Huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning wil sociale woningen die al een tijdje leegstaan laten opknappen via het systeem van erfpacht. Het patrimonium van De Ideale Woning omvat verscheidene verouderde sociale woningen die al een poos leeg staan. Als gevolg van de nieuwe Vlaamse renovatie-eisen is het voor De Ideale Woning niet langer rendabel om deze oude woningen nog als sociale woning te renoveren. De huisvestingmaatschappij wil die daarom verkopen als kluswoningen. Voor mensen met een laag inkomen worden de prijzen op de private huurmarkt stilaan onbetaalbaar en de kwaliteit van de aangeboden woningen is ondermaats, zegt de Vlaamse Woonraad.

De kluswoningen worden verkocht via erfpacht met renovatieverplichting. Dankzij deze regeling blijft de aankoop betaalbaar. Voor de duur van de erfpacht – 70 jaar, verlengbaar met 2 keer 10 jaar tot 90 jaar – mag de koper de kluswoning gebruiken alsof hij of zij eigenaar is. Hiervoor moet een eenmalige instapvergoeding (instapcanon) worden betaald, die maximaal de helft van de waarde van de grond bedraagt, alsook een jaarlijkse vergoeding of erfpachtcanon. Ook deze vergoeding is afhankelijk van de waarde van de grond. Op die manier tracht De Ideale Woning de prijs zo laag mogelijk te houden.

Het voordeel van zo’n kluswoning is dat de koper geen zware hypotheek hoort af te sluiten. Bovendien is het afbetaalde bedrag aftrekbaar in de personenbelasting. De koper is wel verplicht om binnen de 5 jaar de kluswoning volledig op eigen kosten te renoveren. Aan het einde van de erfpacht wordt De Ideale Woning opnieuw eigenaar van de kluswoning.

Over het volledige patrimonium van De Ideale Woning komen 85 woningen in aanmerking. Die zullen de komende jaren op de markt komen. In een eerste fase wordt nu een reeks van 9 kluswoningen te koop aangeboden, in Berchem en in Borgerhout.