Meer dan een op drie Belgische kmo’s denkt in het eerste kwartaal aan te werven. Slechts één op tien is van plan mensen te ontslaan. Verwachtingen tegen eind 2018 liggen iets lager dan een jaar geleden. Vooral jongeren en voltijdse medewerkers zijn gegeerd. 

Dit is een sterke stijging in vergelijking met vorig kwartaal, toen 28,3% van plan was om nieuwe werknemers in dienst te nemen. Bovendien is het aanwerven van nieuwe werknemers voornamelijk bedoeld om het personeelsbestand uit te breiden en niet zozeer om het vertrek van medewerkers op te vangen. Dat blijkt uit de 30e tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstverlener SD Worx bij 599 Belgische kmo’s.

Amper een op tien kmo’s eraan mensen in het komend kwartaal te ontslaan. De grootste kmo’s – zij die tussen 50 en 99 werknemers in dienst hebben – zijn traditioneel optimistischer over het aanwerven van nieuwe medewerkers dan kleinere kmo’s. Liefst 86,9% van hen verwacht de komende drie maanden nieuwe medewerkers aan te trekken. Dit is een grote toename in vergelijking met een jaar geleden, toen dit aandeel nog 68,2% bedroeg. Bij de kmo’s met 20 tot 49 medewerkers verwacht 64,9% te zullen aanwerven; voor werkgevers met minder dan vijf werknemers is dit één op vier (25,3%).

West-Vlaamse kmo’s eerder geneigd om oudere werknemers aan te werven.

De kmo’s hopen in 2018 vooral bedienden met voltijds contract en arbeiders met een voltijds statuut aan te werven. Werknemers met deeltijdse contracten zijn minder gegeerde profielen. 

Grotere kmo’s wensen eerder personeel met een voltijds statuut wensen aan te werven dan kleinere. Bij kmo’s met minder dan 5 werknemers daalt dit tot minder dan één derde. Kmo’s willen vooral jongere mensen in de leeftijdsgroep van 26- tot 35-jarigen aanwerven.

Vlaamse en Waalse kmo’s zijn meer geneigd om meer ervaren, lees ouder personeel aan te werven dan Brusselse kmo’s. Opvallend is dat West-Vlaamse kmo’s meer geneigd zijn om personeel uit de leeftijdscategorie van 56- tot 65-jarigen aan te werven. Dit komt voornamelijk door de moeilijke zoektocht naar medewerkers in West-Vlaanderen. “De interesse van de kmo’s voor oudere werknemers kan verklaard worden door de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de kmo’s wel verplicht zijn te zoeken naar beschikbare oudere werknemers”, aldus Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx.

In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 30ste keer een voor België representatief aantal kmo’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 599 bedrijven van 1 – 99 werknemers deel.