Komst gevangenis bedreigt ontwikkeling bedrijventerrein Blue Gate Antwerp niet

De nv Blue Gate Antwerp ziet geen onoverkomelijke problemen indien op de voormalige terreinen van Petroleum Zuid in de toekomst een nieuwe gevangenis zou worden gebouwd. De stad Antwerpen had om een onderzoek gevraagd naar de eventuele negatieve impact van de komst van het arresthuis op de ontwikkelingsplannen die Blue Gate Antwerp heeft met de site.

“De inplanting van een arresthuis (7Ha) zou slechts een gering verlies aan effectief bruikbare gronden met zich meebrengen”, luidt nu de conclusie. Een voorwaarde daarvoor is dat Blue Gate op haar beurt wel kan uitbreiden naar een aansluitend terrein van ongebruikte spoorbundels, 6,4 hectare groot, waarover de stad momenteel nog onderhandelingen voert met Infrabel en de NMBS Holding.

Blue Gate Antwerp is een brownfield, ten zuiden van Antwerpen, die herontwikkeld wordt tot een hoogwaardig, watergebonden en eco-effectief bedrijventerrein. De ambities van de initiatiefnemers, stad Antwerpen en Vlaanderen, zijn hoog. Blue Gate Antwerp moet een topterrein in Vlaanderen en Europa worden. Innovatie, zowel op het vlak van logistiek als eco-productie, staat voorop. Blue Gate Antwerp wordt gerealiseerd door ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, Waterwegen & Zeekanaal, AG Vespa en Actieve Stad/Werk en Economie. Het project komt tot stand met financiële steun van Efro, Strategische Projecten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en Agentschap Ondernemen.