Link2Innovate moedigt samenwerking aan tussen jonge technologiebedrijven en gevestigde bedrijven uit Vlaanderen en Zuid-Nederland. Bedoeling is om samen tot nieuwe toepassingen te komen.

Jonge bedrijven worden vaak geconfronteerd met de zogenaamde ‘valley of death’, dat is de kloof tussen het ontwikkelen van technologische kennis en het succesvol in de markt zetten van een product, ook in de grensregio van Vlaanderen en Nederland. Over een innovatief product beschikken betekent niet dat je het ook snel en efficiënt in de markt kan zetten.

Anderzijds zien we dat grote gevestigde bedrijven die over het nodige kapitaal beschikken te weinig durven innoveren. Hier komt Interreg in het spel. Via matchmaking, subsidie en coaching wil het Interreg-project Link2Innovate voor beide partijen een win-win situatie creëren.

De projectpartners (starterscentra en incubatoren) helpen jonge technologiebedrijven aan zogenaamde ‘launching customers’. Gevestigde bedrijven van hun kant worden aan innovaties geholpen door jonge bedrijven. Draagkrachtige bedrijven kunnen jonge bedrijven dan weer helpen bij experimentele ontwikkeling, zoals prototyping, demonstraties of pilotontwikkeling.
Jonge technologiebedrijven kunnen via Link2Innovate beschikken over een subsidie van €11.250 (45% subsidie op projectkosten van €25.000).

Verder kunnen jonge bedrijven beroep doen op coaching zodat hun innovatie efficiënt en vlot in de markt kan gezet worden.
Technologiebedrijven die jonger zijn dan zeven jaar en slimme toepassingen voor een aantal sleuteltechnologieën ontwikkelen, kunnen deelnemen aan dit project.