Het Antwerpse college van burgemeester en schepenen heeft de krijtlijnen uitgetekend waarbinnen de vijf projectteams aan de slag kunnen voor het nieuw Maritiem Museum aan de Droogdokkensite op de plaats van de huidige kantoren en werkplaatsen van het Havenbedrijf Antwerpen.

Vijf ontwerpbureaus

Ontwerpbureaus uit heel Europa konden zich kandidaat stellen voor de open oproep die de Vlaams Bouwmeester in juli 2016 publiceerde. Uit de 71 teams werden vijf  gegadigden geselecteerd: 1. noA architecten en Sergison Bates; 2. HUB architecten en Callebaut architecten; 3. Barozzi/Veiga en Studio Roma; 4 Atelier Kempe Thill en Origin en 5. De Vylder Vinck Tailleu, 6a en Barbara Van der Wee.

Ontmoetings- en ontdekkingsplek rond maritiem erfgoed

Begin 2018 draagt het Havenbedrijf de droogdokkensite aan het Kattendijkdok over aan de stad Antwerpen. Op termijn zal de omliggende Droogdokkensite evolueren naar een actieve site voor maritiem erfgoed en de specifieke geschiedenis van de scheepsherstelling door het Havenbedrijf Antwerpen.

In afwachting van de bouw van het Maritiem Museum wordt de site meteen actief in gebruik genomen. De werking rond maritiem erfgoed van de stad Antwerpen verhuist van het Maritiem Park en de ateliers in en rond het Steen naar de Droogdokkensite. Een deel van de maritieme collectie zal ondergebracht worden in een aantal grote industriële ruimten. Begin 2018 nemen enkele stedelijke diensten, waaronder de stadshavendienst, het beheer voor de maritieme collectie en diverse projectmedewerkers voor het toekomstige museum en de site, hun intrek in de bureaus. Zo kan de aandacht voor de toekomstige museumsite groeien.

Actief Museum op de Droogdokkensite

Het nieuwe museum wordt een combinatie van renovatie, restauratie en nieuwbouw waar naast klassieke tentoonstellingsruimten ook werkplaatsen, ateliers en kantoorfuncties komen.

De tentoonstellingsfuncties worden specifiek ontworpen om mogelijk de Doelse Kogge tentoon te kunnen stellen. Het MAS bereidt inhoudelijk de invulling van het museum voor en werd nauw betrokken bij het uitwerken van de projectdefinitie door het autonoom gemeentebedrijf AG Vespa.

Een aantal droogdokken zal niet meer gerestaureerd worden als werkend droogdok, maar meegenomen in de scenografie van het museum. In functie daarvan zal beslist worden of ze permanent nat of permanent droog gerestaureerd worden. In de permanent natte dokken zullen onder meer bijzondere erfgoedschepen als eyecatcher aanmeren. Daarnaast kunnen ze dienen als uitbreiding van het Kattendijkdok. Afhankelijk van wat op de Droogdokkensite gebeurt, kunnen er o.m. rondvaartboten, historische schepen en/of riviercruises aanmeren.