Martine Sporen voorzitter Federauto Vlaanderen

martine sporenMartine Sporen van de garage Toyota Celis Antwerpen in Hoboken is verkozen tot de nieuwe voorzitter van Federauto Vlaanderen.Ze volgt daarbij Chris Ost (Honda/Volvo Wetteren) op die de organisatie twee keer drie jaar leidde.

Federauto is de Belgische Confederatie van de autohandel, de reparatiesector en de aanverwante sectoren. Federauto groepeert 1600 bedrijven en 89.000 werknemers. De sector realiseerde in 2012 een omzet van 103 miljard euro. Federauto kan voor de leden tevens het contactpunt zijn met interprofessionele werkgeversorganisties zoals Voka en Unizo.

Raf Geurts (Geurts Car Center te Genk) en Chris Ost (Garage Ost te Wetteren) zijn benoemd tot vice-voorzitter. Jos Vermeiren iz algemeen secretaris van Federauto Vlaanderen.

Martine Sporen was tot nog toe voorzitter van Federauto Antwerpen. Ze is alvast “vastberaden om van Federauto Vlaanderen een dynamisch gegeven te maken. “Zo bestaat een van haar doelstellingen erin om Federauto nog dichter bij de leden in Vlaanderen te brengen via lokaal gerichte acties, seminaries, bedrijfsbezoeken – al dan niet in samenwerking met de aanwezige stakeholders. Daarnaast wenst ze intensieve relaties aan te knopen en verder uit te bouwen met de Vlaamse, regionale en lokale politieke beleidsvoerders om zo gericht in te spelen vanuit de sector op de regionalisering en de toekomstige uitdagingen op vlak van mobiliteit.

Daarnaast hecht Martine Sporen veel belang aan een professionele uitstraling van de sector en haar leden en het onderhouden van een nauwe samenwerking met de verschillende onderwijsinstellingen en opleidingsinitiatieven in de regio. “Alleen op die manier kunnen jongeren terug een passie ontwikkelen voor de verschillende mobiliteitssectoren waar Federauto voor staat.”