Antwerpen – Philippe De Backer, Staatssecretaris bevoegd voor bestrijding van sociale fraude, privacy en de Noordzee, sprak woensdag voor de leden van A12 business club. Fraudebestrijding, controles opdrijven en lastenverlaging zijn de prioriteiten.

Ongeveer twee jaar geleden werd het meldpuntsocialefraude.belgie.be opgezet waar alle vormen van sociale fraude kunnen worden aangegeven. En dat kan gaan van iemand die zijn buurman in het zwart ziet werken, een wijkagent die weet dat een werkloze ten onrechte opgeeft dat hij nog drie kinderen ten laste heeft of een constructiebedrijf dat tegen dumpingprijzen buitenlandse werkkrachten naar hier haalt.

Dergelijke gevallen van sociale fraude kunnen doorgespeeld worden via de site, maar dat kan niet anoniem. Wel wordt de identiteit van de aangever goed beschermd.
“Gemiddeld komen er een 7 000 meldingen per jaar waarvan ¾ aanleiding geeft tot het openen van een dossier en door de bevoegde inspectiediensten wordt opgevolgd. De meldingen worden door mensen van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) beoordeeld en vervolgens toegewezen aan de juiste inspectiedienst (RVA, RSZ, Riziv, enz). Zwartwerkmeldingen vormen de hoofdmoot. Het meldpunt is wel degelijk een hulp om onder meer dubbele fraude (in casu een werkloosheids- of ziektevergoeding ontvangen en tegelijkertijd in het zwart werken) tegen te gaan. In 2016 kon dankzij het meldpunt 3,5 miljoen euro gerecupereerd worden”, zei staatssecretaris Philippe De Backer.

Sectorspecifieke acties

Ook horecafraude blijft een aandachtspunt. De horeca is een spitsvondige sector die telkens nieuwe pistes vindt om maatregelen te ontwijken. Meer witte kassa controles op het terrein dringen zich dan ook op.
Voor de transportsector is een actieplan sociale fraude in de maak tussen politie, justitie en de inspectiediensten om gealigneerde prioriteiten te krijgen, eventueel met de fiscus. Dat zal zich manifesteren in meer controles langs de weg en in het buitenland, in plaats van op de hoofdzetel. Op die manier kan men de structuren in kaart brengen die speciaal worden opgezet om fraude te organiseren.

GDPR treedt in werking in mei 2018

De Staatssecretaris is ook bevoegd voor Privacy. Even onder de aandacht brengen dat op 25 mei 2018 een strengere EU-wetgeving over persoonlijke gegevens bescherming in werking treedt. De General Data Protection Regulation of kortweg GDPR die ervoor zorgt dat bedrijven ethischer en transparanter moeten omspringen met die gegevens op risico van mogelijke monsterboetes – 4% van de jaaromzet van het bedrijf –  bij niet-naleving. Het komt erop aan de nieuwe wetgeving als een opportuniteit dan als een bedreiging te zien, om bedrijfsprocessen verder te optimaliseren, te digitaliseren en bewuster om te gaan met persoonlijke gegevens. Hier komen we later nog op terug.