In het Tolhuis, op het snijpunt van stad en haven, wordt The Beacon ontwikkeld: een business en innovatiehub met kantoren voor ‘krachtpatsers’ in het Internet of Things (IoT). Technologische corporates, innovatieve startups, scaleups, en toponderzoekers zullen er samen voor industrie, logistiek en smart cities sterke producten en merken ontwikkelen. Vanaf begin september wordt The Beacon hét lanceerplatform van waaruit Antwerpen zich internationaal op de kaart zet als echte Capital of Things.

Burgemeester Bart De Wever: “Vandaag zet Antwerpen de bakens uit. Zoals een vuurtoren de weg schijnt voor schepen op zee, zal The Beacon een lichtend voorbeeld zijn van hoe kleine en grote bedrijven kunnen samenwerken om hoogtechnologische producten te ontwikkelen. Het netwerk in dit gebouw gaat ook internationaal potten breken.”

Ecosysteem voor digitale innovatie verankeren

Overtuigd dat de kruisbestuiving van grote technologieleveranciers in IoT, flexibele startups en scaleups en toponderzoek het potentieel heeft om de klassieke industrie en logistiek – waar de stad al sterk in staat – duurzaam te innoveren, zet Antwerpen al jaren in op het ecosysteem voor digitale innovatie. Want dat zorgt voor sterke internationale positionering, nieuwe business en jobs.

In The Beacon, het herdoopte Tolhuis, wordt dat ecosysteem verankerd. IoT, dat in essentie ‘domme’ apparaten en infrastructuur connecteert door er communicerende sensoren in te bouwen, is daarvoor bij uitstek geschikt. “StartupVillage, de innovatieve hub in de Lange Gasthuisstraat, was een schot in de roos. Door kantoorruimten aan aantrekkelijke voorwaarden te verhuren, geven we een groeiplatform aan onze allerbeste startups. In The Beacon gaan we nog een stapje verder. De stad investeert 1,4 miljoen euro in het samenbrengen van bedrijven en startups. Samen gaan ze technologisch producten ontwikkelen en op die manier injecteren we innovatie in gevestigde bedrijven. Zowel de startups als de bedrijven worden hier beter van”, zegt schepen voor economie Caroline Bastiaens.

Samenwerking met corporates, startups, scaleups en kennisinstellingen

Grote internationale technologiebedrijven, sterk in onder andere dataplatforms, cybersecurity of connectiviteit, zullen in The Beacon hun IoT business development teams vestigen. Die stellen kennis en technologie ter beschikking aan innovatieve startups. Samen gaan ze aan innovatieve producten en diensten schaven, die sterk de link maken naar toepassingen voor industriële, maritieme en logistieke bedrijven en kmo’s.

In The Beacon gaat het wel in het bijzonder om aanstormend talent in IoT. Startups die daarin actief zijn, kunnen terecht in de open co-working ruimtes of kandideren voor een kantoorruimte. Scaleups, digitale bedrijven met een zekere omzet en personeelscapaciteit, kunnen er gebruikmaken van volledig ingerichte kantoren. 

Universiteit Antwerpen en imec zullen in het gebouw enkele van hun onderzoeksprojecten in IoT verwezenlijken. Het wordt nu nog gemakkelijker om de brug te slaan tussen onderzoekers, die hun technologie er kunnen vertalen in concrete toepassingen, en de bedrijfswereld.
Ook Agoria, de federatie van de technologische industrie, zet mee de schouders onder The Beacon.

In april zal de stad een brochure lanceren waarin de kantoorruimten en de dienstverlening in The Beacon worden geduid en in de markt gezet. In mei zal een business event plaatsvinden waarmee de Capital of Things partners het project in detail voorstellen aan geïnteresseerde bedrijven.