In augustus 2017 signaleerde Made in Antwerpen dat insectenkwekerij Millibeter Aartselaar zou verlaten en naar Kempen Insect Valley in Turnhout trekken. De verhuis is net achter de rug. Johan Jacobs, ceo van Millibeter, is op 1 maart gastspreker tijdens ons ‘Made in Kempen Live’ event bij PFL in Beerse. 

Johan Jacobs, ceo/fly-master van Millibeter en gangmaker van het EFRO-project Kempen Insect Valley: “Kempen Insect Valley is een cluster van bedrijven die focussen op bioconversie of organische reststromen met de hulp van nieuwe grondstoffen zoals insecten.” 

Diplomaat wordt ondernemer-insectenkweker

Na het behalen van zijn Master in Internationale Politiek en Algemene Economie, werkte Antwerpenaar Johan Jacobs meer dan tien jaar wereldwijd in de Belgische diplomatie. In die tijd werd hij zich bewust van de belangrijkste globale uitdagingen die op ons afkomen. De continue aangroei van de wereldbevolking brengt een verhoogde vraag naar grondstoffen en voeding met zich terwijl we met zijn allen alsmaar de afvalberg vergroten. 
Zo kwam Johan Jacobs op de idee om de cleantech-startup Millibeter op te richten. In 2012 zette hij de stap naar het ondernemerschap en startte met het kweken van de zwarte wapenvlieg in zijn thuislabo. Hij onderzocht het potentieel van dit insect: of het de basis kan vormen voor een nieuwe waardeketen, of het voor afvalverwerking kan ingezet worden en een duurzame bron van grondstoffen zoals eiwitten, lipiden en chitine kan zijn. Millibeter zal weldra op biologische wijze 40 ton afval per dag omzetten in 4 ton lokaal geproduceerde grondstoffen voor onder meer aquacultuur voer, varkensvoer en technische toepassingen.

Let’s make the future Fly!

Tijdens ‘Made in Kempen Live’ op 1 maart met als thema ‘The Future of Growth’ zal Johan het hebben over het toenemend belang van businessmodellen die minder vervuilend zijn. Groei in omzet nastreven kan niet de enige ambitie zijn. Belangrijk is hoe die groei wordt gerealiseerd: met respect voor de omgeving om de toekomst van onze planeet te borgen.

Het co-creatie platform ‘Kempen Insect Valley’ (KIV), waarvan Johan Jacobs initiatiefnemer is samen met Voka Kempen, beoogt een cluster van bedrijven die de waardenketen rond maakt en daadwerkelijk projecten en samenwerkingsverbanden opzet. Hoe dat precies in zijn werk gaat en hoe  dit inspirerend kan werken voor andere kmo’s, zal Johan Jacobs op 1 maart toelichten.