Millionaire Consultancy helpt starters

kevinStarters zijn hot maar starters komen ook al te vaak niet van de grond. Met die wetenschap en zijn  ervaring in het opstarten van business units heeft Kevin Stickens enkele tijd terug in Antwerpen zijn adviesbedrijf Millionaire Consultancy opgezet. Millionaire Consultancy coacht en traint verkoopspersoneel, begeleidt innovatieprocessen, zet marketingsystemen in de markt en doet aan HR.

Met Millioniaire Consultancy heeft hij samen met enkele partners een concept uitgewerkt om de overlevingskansen van starters te verhogen. Ze hebben daartoe drie dienstverleningspatronen uitgewerkt die elkaar aanvullen.

Veel starters worstelen volgens Kevin Stickens immers met dezelfde problemen: een beperkt budget, een geweldig idee maar geen commerciële slagkracht, te weinig tijd om effectief te communiceren, marktblindheid door een te grote focus op hun eigen dienstverlening/product en het niet beschikken over een commercieel profiel in het startende team.

“Wij hebben concreet drie initiatieven opgezet waarmee we starters in de goede richting willen zetten”, zegt Kevin Stickens:

* Millionaire Consultancy: een collectief aan freelancers en business advisors zorgt voor praktisch advies dat ook onmiddellijk toepasbaar is. Het gaat dan om het uitwerken van het business plan, het go to market plan en/of de prijsstrategie. Het gaat bovendien niet om enkel maar het plannen, stelt Kevin Stickens. Millionaire Consultancy levert indien wenselijk ook de effectieve sales krachten en ondersteuning om de plannen in praktijk om te zetten.

* Ravissant: copywriting and storytelling op maat van de starter. In beeld komen én blijven is voor een starter immers essentieel.

* Contextisking: online aanwezig zijn is essentieel. Snel teruggevonden worden in zoekmachines. De freelancers van Contextisking vullen die diensten aan met marketing- en communicatieadvies.

“Wij zorgen als Millionaire Consultancy voor de streamlining van die drie entiteiten, zegt Kevin Stickens. “Wij proberen onze klanten op die manier verhoogde slaagkansen te garanderen en hen vooral als ervaren rotten te ondersteunen.”