Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) heeft een voorstel voor uitbreiding van de Antwerpse haven op tafel gelegd. Dat plan behelst de bouw van een ‘Saeftinghe dok-light’.

De haven kan volgens dat plan uitbreiden in het Waasland. Doel zou verdwijnen maar er wordt meer natuur gespaard. Onze collega’s van Gazet van Antwerpen hebben het plan kunnen inkijken.

Minister van mobiliteit Weyts noemt het een ‘triple-alternatief’ dat de beste elementen haalt uit de verschillende  pistes die de ronde doen. Volgens Weyts combineert zijn voorstel dan ook het best de economische groei, een vlotte mobiliteit en behoud van natuur.

Het voorstel-Weyts voorziet in de bouw van extra kades langs het Waaslandkanaal, de verdieping van de Europaterminal langs de Schelde ten zuiden van de Berendrecht/Zandvlietsluis, de bouw van een getijdendok ten noorden van de Zandvlietsluis of een uitbreiding van de Noordzeeterminal. 

Deze optie is ‘suboptimaal’ zegt het Havenbedrijf

Er zou in deze optie een ‘beperkt’ Saeftinghedok worden gebouwd, waarvan alleen de zuidkant containerterminal zou worden. Dit dok met een lengte van 1.500 meter, goed om er drie supercontainerschepen achter elkaar af te meren, was het ‘derde alternatief’. Door die aanpak verdwijnt het dorp Doel helemaal maar wordt het kleine gehucht Ouden Doel gevrijwaard. Tevens verdwijnt ‘slechts’ 80 ha natuur (hoewel in de alternatieven-voorstelling destijds 329 ha werd aangerekend).

Antwerpen vroeg dringend om extra containercapaciteit voor zo’n 7,5 miljoen TEU (standaardcontainers). Volgens Weyts realiseert zijn voorstel 7,7 miljoen TEU. 

In een eerste reactie zegt het Havenbedrijf dat het blijft ijveren voor een volledige uitvoering van het Saeftinghedok. Elke andere oplossing is ‘suboptimaal’, zegt het Havenbedrijf.