De nieuwjaarsreceptie van het Antwerpse havenbedrijf in het Antwerpse Hilton-hotel aan de Groenplaats kende zoals vanouds een massale opkomst.

Ongeveer 900 mensen uit de verschillende geledingen van de Antwerpse haven, zowel de privé-havenbedrijven als beleidsinstanties van de stedelijke en de Vlaamse niveau’s gaven acte de présence.  

Uiteraard konden oproepen naar een snelle verwezenlijking van het Saeftinghedok niet uitblijven. Havenschepen Marc Van Peel dankte al bij voorbaat Vlaams minister van openbare werken Ben Weyts (NV-A) “voor de wijze beslissing die hij zal nemen om het Saeftinghedok te bouwen”. De beslissing om het Saeftinghedok te bouwen is nl. nog niet genomen. De Vlaamse regering moet die knoop dit jaar doorhakken. Rond de bouw van het nieuwe dok op de linkeroever raken de gemoederen sterk verhit. Voorstanders zeggen dat de haven, goed voor een tewerkstelling, rechtstreeks en onrechtstreeks van 150.000 mensen volgens Van Peel, moet blijven uitbreiden op de linkeroever. Tegenstanders noemen het project waanzin omdat de verkeersknoop rond Antwerpen nu al niet te beheersen is en extra-containers die alleen maar zal vergroten. 

Haven mag uitbreiden maar zonder extra-files

Minister Weyts van zijn kant zei dat de haven moet kunnen groeien met extra-containercapaciteit maar dat dat wel moet gebeuren zonder dat de files aangroeien. De Vlaamse regering maakt extra-middelen vrij, zowat twee miljoen voor 16 projecten die vrachtvervoer van de weg halen om het via het spoor en vooral de waterwegen ter bestemming te brengen.  “80% van de ondernemingen in Vlaanderen ligt op maximaal 10 kilometer van een waterweg. Het zou goed zijn als er bij het toekennen van concessies in de Antwerpse haven rekening wordt gehouden met de focus van een bedrijf op intermodale ontsluiting” zei Weyts. Wat wil zeggen: andere vervoersmethodes dan via de wegen, die sowieso verstopt zitten. 

Zo komt er bijvoorbeeld een nieuwe verbinding voor de binnenvaart tussen de havens van Antwerpen en Gent, zodat containers met goederen meer via het water kunnen worden vervoerd.