Antwerpen – In 90 procent van de gevallen zijn de asbestverwijderaars van Mourik uit Antwerpen aan de slag voor de overheid of voor industriële bedrijven.Toch ziet de onderneming die ook actief is in de bouw, de industriële dienstverlening en milieusanering in de komende jaren, de markt van de asbestverwijdering bij particulieren zeker toenemen.

Steve Danckers, projectleider asbestverwijdering bij Mourik: “Op dit ogenblik zijn er voor particulieren nog niet veel verplichtingen, maar algemeen wordt verwacht dat de komst van de zogenaamde woningpas hier verandering in brengt. Dat betekent dat bij de verkoop van een woning de nodige certificaten moeten aanwezig zijn, die bijvoorbeeld aangeven dat de woning asbestvrij is.”

In afwachting van de woningpas

Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat in een huis dat voor 1995 werd gebouwd mogelijk asbesthoudend materiaal aanwezig is. “Klassiek zit asbest vaak verwerkt in leidingisolatie of in de omgeving van een stookinstallatie in oudere woningen”, legt Danckers uit. 

Bij Mourik stelt men vast dat particulieren op dit ogenblik geen prioriteit maken van het verwijderen van asbest omdat hier uiteraard een prijskaartje aan verbonden is. Toch werkte het bedrijf recent mee aan een proefproject waarbij in samenwerking met IVAREM en OVAM een groepsaankoop “asbestverwijdering” werd georganiseerd in een aantal gemeenten in het Mechelse. Het is de ambitie van de overheid om Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij te krijgen. Bij Mourik weet men dan ook dat er de komende jaren bij particulieren nog werk aan de winkel is.

Specialistenwerk

Uiteraard gebeurt het verwijderen van asbest door de medewerkers van Mourik volgens de regels van de kunst. “De nodige veiligheidsmaatregelen worden tot in de puntjes genomen. Behalve veiligheidskledij en maskers wordt de zone waar zich asbest bevindt volledig hermetisch afgesloten en vervolgens in onderdruk gezet waarna het asbest wordt verwijderd”, zegt Steve Danckers.  

Asbestverwijderaars worden bij Mourik zodanig opgeleid dat ze het werk met veel zelfdiscipline uitvoeren.Tijdens de werken worden bovendien voortdurend metingen uitgevoerd zodat het verwijderen van het asbest in alle veiligheid kan gebeuren.