sd-worxHet beheer van payrollsystemen bij multinationals kan heel wat beter, vindt HR-dienstenleveringsbedrijf SD Worx. Bijna twee derde gebruikt meerdere payrollsystemen, en dat tast de efficiëntie aan, zegt SDWorx. Het leidt tot onnauwkeurigheid en een gebrek aan een globaal overzicht. Een en ander blijkt uit een internationaal onderzoek van HR-dienstenleverancier SD Worx bij vijfhonderd payrollbeheerders.

Het grootste probleem van payrollbeheerders in multinationals die met verschillende payrollsystemen werken, is het gebrek aan nauwkeurigheid van de systemen in de verschillende landen (56%). Verder is er een gebrek aan duidelijke afspraken rond loonbeheer.  Iets meer dan een derde (34%) geeft aan dat payroll te zwaar doorweegt in de kosten.
Een kleine minderheid van over de 5% van die multinationals heeft geen automatisch payrollsysteem en vertrouwt dus nog altijd op manuele loonverwerking.

Uit onze rondvraag blijkt duidelijk dat de meeste internationale bedrijven niet beseffen dat inefficiënte  payrollsystemen de kosten en complexiteit opdrijven en dus een negatieve impact hebben op de bedrijfswinst.  Eén enkel payrollsysteem zou deel moeten uitmaken van de businesstrategie.