Netwerk GALA verbindt vier inland terminals

PaeshuysVier Belgische terminals gaan versterkt samenwerken en hebben daartoe samen het netwerk GALA opgericht. Het gaat om de Antwerpse terminal ATO (Associated Terminal Operator), de Euro Terminal Genk (ETG), de Liège Container Terminal (LCT) en de Terminal Container Athus (TCA). Tom Paeshuys fungeert als coördinator van het hele project.

“Het was de markt die ons tot die samenwerking gebracht heeft”, zegt Tom Paeshuys. “De slag om de grote diepzeeterminals is gestreden. Het spectrum wordt nu verplaatst naar de inland terminals die volgens mij in de komende jaren een grotere rol gaan spelen in het hele logistieke verhaal.”

De bindende factor tussen de vier terminals die nu binnen GALA gaan samenwerken is de facto de NMBS. De spoorwegmaatschappij was actief aanwezig in de vier ondernemingen en kon op die manier de lijnen versterken. “Ook voor onze klanten, de rederijen kan dit een interessant gegeven worden. In het samenwerkingsverband tussen onze vier ondernemingen hebben ze voortaan maar één aanspreekpunt meer. Dat kan op termijn voor meer synergie en dus ook voor meer rentabiliteit zorgen.”

Ondertussen blijven de vier bedrijven echter wel allemaal op hun eigenheid bestaan. Het gaat hen vandaag enkel om de zogenaamde interoperabiliteit tussen de vier. De vier terminals kunnen nu bv. lege containers uitwisselen zodat er sneller op de vraag kan ingespeeld worden. Ook douanetechnisch kunnen de procedures versneld worden.

Op het vlak van marketing kunnen de vier tevens hun geografische slagkracht verruimen en hun prospectiegebied verbreden. “We kunnen nu makkelijker naar Frankrijk, Duitsland of Luxemburg.” Voor de onderscheiden partners kunnen nieuwe activiteiten opgezet worden. Zo kan ETG in Genk nu ook de maritieme sector in Antwerpen en Rotterdam aanspreken. ETG spitste zich tot nog toe vooral toe op het Europese hinterland.

De vier bedrijven tekenden tot nog toe voor in totaal 400.000 TEU.