Nieuw incubatiecentrum voor logistiek en mobiliteit

research51Antwerp Management School (AMS), AXE Investments en iMinds bundelen hun krachten om Vlaanderen te ondersteunen op het vlak van innovatie in logistiek en mobiliteit. Onder de naam ‘Login’ (Logistics and Mobility Innovation) staat dit nieuwe initiatief ook open voor andere partijen. Een aantal gesprekken daarover lopen nu al.

“Met dit initiatief willen we een antwoord bieden op het ontbreken van een specifiek incubatiecentrum voor logistiek en mobiliteit in Vlaanderen,” zegt professor Sven De Cleyn, Incubation Program Manager iMinds. “Alle ideeën zijn welkom – gaande van nieuwe concepten voor autodelen tot innovatieve manieren om (lucht)havenactiviteiten te optimaliseren. “

Concreet voorziet het ondernemerschapsprogramma van iMinds vanaf de huidige oproep voor projecten een speciale track ‘logistiek en mobiliteit.’  Na selectie kunnen ondernemers met een idee een beroep doen op financiële ondersteuning en professionele coaching – en hun idee zo vertalen in een ambitieuze start-up met een reële kans op succes.

AXE Investments  uit de AXE-groep waartoe ook Ahlers en Xylos behoren  zorgt mee voor de financiering van nieuwe projecten in het kader van het iMinds iStart-ondernemersprogramma. “Wil Vlaanderen in de toekomst een betekenisvolle rol als internationaal platform voor de mobiliteit van zowel personen en goederen blijven spelen, is het noodzakelijk dat gevestigde waarden nieuwe beloftevolle starters helpen groeien; kruisbestuiving creëert immers voor alle partijen een win-win situatie”, aldus Christian Leysen, voorzitter van AXE Investments.

Antwerp Management School verschaft toegang tot specifieke modules van haar ‘Investor Readiness’ programma. “Hierbij gaan de startende ondernemers samen met docenten van AMS, experten uit de praktijk zoals venture fondsbeheerders en succesvolle ondernemers, op zoek naar de winnende formule om hun project voor te stellen aan investeerders. Ze worden geïnspireerd om de volgende stappen van het opschalen van hun bedrijf te identificeren”, zegt professor Paul Matthyssens, Decaan Antwerp Management School.

iMinds, het Vlaamse digitale onderzoeks- en incubatiecentrum, bundelt de krachten van haar 900+ onderzoekers aan vijf Vlaamse universiteiten voor strategisch en toegepast onderzoek in domeinen zoals ICT, Media en Health. Samen met haar onderzoekspartners (bedrijven, overheden en non-profitorganisaties) vertaalt iMinds digitale knowhow in concrete producten en diensten. Daarnaast begeleidt iMinds onderzoekers, jonge ondernemers en start-ups bij het succesvol naar de markt brengen van hun idee.

Antwerp Management School is een toekomstgerichte internationale managementschool. De eigenheid van Antwerp Management School uit zich in de gedrevenheid om programma’s te organiseren die duurzame waardevermeerdering creëren voor en door de manager.

AXE Investments is een investeringsvennootschap van de AXE Groep in partnership met Sofinim (Ackermans and Van Haaren) met participaties in ondermeer Agidens, Xylos en REstore.