Nieuw netwerk rond Kalmthout

netwerkVanaf deze week kan je elke eerste donderdag van de maand terecht in Kalmthout voor de Open Coffee Grens. Syrinx Sound and Light Services neemt het initiatief voor de maandelijkse organisatie. Vanuit hun positieve ervaring als hostbedrijf tijdens een Open Coffee On Tour in december 2015 voelde Syrinx zich geëngageerd om maandelijks een Open Coffee te organiseren in de regio rond Kalmthout.

Een Open Coffee is een samenkomst van ondernemers die formeel maar op een vriendelijke manier willen netwerken met elkaar.

De maandelijkse Open Coffee momenten zullen plaatsvinden hetzij bij Syrinx hetzij bij een bedrijf uit de regio.

“Wij zijn reeds geruime tijd actieve netwerkers. In Kalmthout bestond deze vorm van netwerken nog niet maar wij zijn er zeker van dat de wisselende hostbedrijven, het laagdrempelige karakter van Open Coffee & het feit dat je geen lid moet zijn van een bepaalde organisatie een positieve kruisbestuiving tussen de vele ondernemingen binnen en buiten de regio met zich zal meebrengen” zegt Patrick Nelen, zaakvoerder van Syrinx.

In mei ontvangt BMW Garage Meeusen graag alle netwerkers. In april & juni is iedereen van harte welkom bij Syrinx.

Meer info op www.open-coffees.be