Na het afsluiten van de aankoopprocedure verwierf Kärcher Belux eind 2016 de opdracht van HTC, gespecialiseerd in tank cleaning en behandeling van industrieel afvalwater, voor een compleet nieuwe tank cleaning installatie. De capaciteit van de bestaande cleaning site aan de Scheldelaan in Antwerpen is ontoereikend. De tweede HTC basis voor tank cleaning bevindt zich 500 meter verder. Het project is zopas technisch afgerond. De programmatie van de volledige installatie is volop aan de gang.

 De nieuwe site wordt HTC-Container Services gedoopt en is exclusief voorbehouden voor de inwendige reiniging van intermodale tankcontainers die in het depot worden afgezet. Planning en een vlotte doorlooptijd zijn, naast veiligheid en kwaliteit, essentieel bij de reiniging van tankcontainers. Bovendien neemt de diversiteit van wereldwijde ondernemingen met een reinigingsvraag toe. Het is dan ook niet verwonderlijk dat aan de nieuwe installatie én aan Kärcher dat instond voor levering en installatie hoge eisen werden gesteld.

HTC en Kärcher kwamen in nauw overleg tot de realisatie van een configuratie op maat. De nieuwe installatie reinigt automatisch diverse types tankcontainers inwendig (semi) met hogedruk tankwaskoppen. Er zijn twee wasbanen zodat twee tankcontainers gelijktijdig kunnen gereinigd worden. Afhankelijk van het soort vervuiling en de mate van contaminatie, kan een keuze gemaakt worden uit diverse wasprogramma’s (koud of warm water, aantal geactiveerde tankwaskoppen, vier verschillende reinigingsmiddelen, tijdsduur van het programma). Voor de operatoren die bovenop de containers werken, zijn er harnassen met valbeveiliging voorzien.

Kees Wagtmans, managing director Kärcher Belux: “Ik ben bijzonder trots op de topprestatie die onze mensen van de afdeling tank- en silocleaning met dit project hebben geleverd. Wij zijn bijzonder blij om dit mooie project te kunnen toevoegen aan onze referentielijst.”

HTC heeft tank cleaning stations in Antwerpen, Herenthout, Luik en Seneffe.