Nieuwe aanbestedingen

Opdracht Aanbestedende overheid Details
Bouwen van 15 ééngezinswoningen Geelse Huisvesting C.V.B.A. Meer info
Infrastructuurwerken in de bedrijvenzone Heistsenhoek fase 6. Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Voor De Kempen Meer info
Kandidatenlijst architecten 2014-2017 Molse Bouwmaatschappij Voor De Huisvesting Cv Meer info
Verharding van wegen Gemeente Mol Meer info
Aanstellen van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Gemeente Mol Meer info
Aankoop materialen onderhoud wegen voor een periode van 3 jaar Gemeente Mol Meer info
Bestek 2014/03: printparkoptimalisatie – huur en all-in onderhoud van multifunctionele printers 2014 – 2019 Gemeente Oud-Turnhout Meer info
Herinrichtings- en uitbreidingswerken ’t Croonhof Amelbergastraat 17 – 19 Gemeente Zandhoven Meer info
688 – Verbouwen van burelen tot een residentie voor de bijzondere jeugdzorg Cirkant Vzw Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Overeenkomst uitbating kapsalon WZC De Wending Turnhout voor een periode van 1 jaar, verlengbaar tot en met 31 mei 2016 – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Ocmw Turnhout Meer info
Opdracht tot het vernieuwen van 20 keukens in de serviceflats 1 Ocmw Turnhout Meer info