Nieuwe aanbestedingen

Opdracht Aanbestedende overheid Details
Aangaan van een door AGION gewaarborgds Krediet Onze-Lieve-Vrouwecollege Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Auditorium campus Stadswaag – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Karel De Grote-Hogeschool Vzw Meer info
Zeeschelde Antwerpen RO – Fort Fillip Noordkasteel. Waterkeringsmuur t.h.v. ESSO Afdeling Zeeschelde Meer info
aangaan lening ter financiering van het bestuur Ocmw Ranst Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Afsluiten van een contract met betrekking tot decentrale reprografie voor de drukkerij op campus Groenplaats van de Karel de Grote-Hogeschool VZW – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Karel De Grote-Hogeschool Vzw Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Plaatsen van een nooddeur en zonwering – districtshuis Berchem – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Raamcontract voor het ophalen van de fracties papier en karton van huishoudelijke oorsprong afkomstig van de containerparken Stad Antwerpen Meer info
Nieuwbouw Campus Beveren. Perceel 11 : Binnenschrijnwerk + wanden + plafonds Az Nikolaas Vzw Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – huur en onderhoud van digitale fotokopieertoestellen Katholiek Vlaams Onderwijs Vzw Meer info
Zone Z – projectnr. 1300.(05) Koninklijke Maatschappij Voor Dierkunde Van Antwerpen Vzw Meer info
Uitbreiding zwembad Wezenberg – nieuwbouw met 50-meter bad Stad Antwerpen Meer info
CDA002316 – INHUREN VAN EEN EXTERNE CONSULTANT VOOR HET COMPETENCE CENTER FACILITY MANAGEMENT INFORMATIE SYSTEEM VOOR PATRIMONIUMONDERHOUD Digipolis Meer info
ANTWERPEN –Fedasil – Kazerneweg 35 – Vervanging douches en diverse werken Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Noord– Dhr. Ir. Arch. François Debuyst, Diensthoofd Meer info
Plaatsen verhoogde inrichtingen Gemeente Boechout Meer info
Basisschool Prins Dries, Dries 11 te 2000 Antwerpen. Vergroten van speelplaatsoppervlakte door bouwen van een beloopbare luifel. SO/2013/586632. Ag Stedelijk Onderwijs Antwerpen (Ag So) Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Onderhoudscontract voor het onderhoud en herstellingen aan gas gestookte installaties – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
vzw Ter Elst omgevingsaanleg fase 1 Vzw Jeugdzorg Ter Elst Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Levering en installatie van een automatisatieplatform voor Next Generation Sequencing (NGS) protocols, medische genetica – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Universitair Ziekenhuis Antwerpen Meer info
Restauratie van de dakbedekking O.L.Vrouw van de H.Rozenkranskerk Kerkfabriek O.L. Vrouw Van De H. Rozenkrans Meer info
Ruimen van straatgrachten en afvoeren van slib Stad Sint-Niklaas Meer info
Afsluiten lening financiering verbouwingswerken Intercommunale Voor Huisvuilverwerking En Milieuzorg Durme-Moervaart Cvba – Idm Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Aanpassen wasplaats voor veegwagens en laadkade – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Cateringdiensten PaS Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Overheidsopdrachten Meer info
CD000600 – afsluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop van draagbare computers Digipolis Meer info
Transport van afvalstoffen Igean Milieu & Veiligheid Meer info
Opmaak Project-MER “Bouwdok Scheldetunnel Oosterweelverbinding” Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel Meer info
raamcontract voor het huren en plaatsen en in werking stellen van eindejaarsverlichting en versiering Stad Antwerpen Meer info
Welzijnssite – perceel los meubilair Ocmw Sint-Niklaas Meer info
Uitbating openbaar veer Mariekerke – Moerzeke op de Bovenzeeschelde. Open offferteaanvraag voor een aanneming vand diensten Afdeling Zeeschelde Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Opmaken van een aanbodkaart restwarmte en bodemenergie – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Vernieuwen van vier luchtgroepen – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Het leveren, plaatsen en in gebruik stellen van huishoudelijke en semiprofessionele huishoudstoestellen Stad Antwerpen Meer info
Tijdelijke kleedkamercontainers op de Wilrijkse Pleinen Stad Antwerpen Meer info