Nieuwe aanbestedingen in Antwerpen

Opdracht Aanbestedende overheid Details
Uitnodiging tot indienen offerte – Herinrichting kinderdagverblijf voormalig jeugdcentrum – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
CDA002233 overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot aankoop van een BBC conform financieel platform voor AG stedelijk onderwijs met mogelijke uitbreiding naar entiteiten van de groep Antwerpen Digipolis Meer info
Vervangen buitenschrijnwerk Blok B Ozcs Noord-Kempen Vzw Meer info
GZA Ziekenhuizen – Campus Sint Vincentius Antwerpen – renovatie liften 1, 2 en 3 Vzw Gasthuiszusters Antwerpen Meer info
verbouwing loods MG67 tot shelter voor horeca infrastructuur & aanleg lig- & picknickweide Fort 4 Stad Mortsel Meer info
aanleg voet- & fietspad Grotenhof-Eggestraat Stad Mortsel Meer info
CDA002373 _ het ontwerpen en ontwikkelen van een mobiele applicatie met content management systeem voor musea en erfgoed antwerpen Digipolis Meer info
huren van huisvuilwagens, veegmachines, kippers met kraan en containertrekkers Stad Antwerpen Meer info
Levering van een multidirectioneel golfschot Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Waterbouwkundig Laboratorium Meer info
16EF/2014/29 – Haven van Oostende – Plassendale 1 – Ontwerp van een complex voor een sleeptank, golfbak en scheepssimulatie-studie Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Afdeling Maritieme Toegang Meer info
Drinkwatertoestellen Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (Zna) Vzw Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Uitvoeren van sonderingen, boringen en labo-proeven ten behoeve van het inrichten van het natuurontwikkelingsgebied Prosperpolder Zuid – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Meer info
verbouwen klooster tot schoolgebouw Vzw Kabo Lokeren, Moerbeke-Waas Meer info
MOL – Europese School – Europawijk 100 – “Herstellen betonrot en buitenschilderwerken” Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Noord Meer info
Woonzorgcentrum CRAEYENHOF lot 9 LOSSE INRICHTING Ocmw Zwijndrecht Meer info
Gemeente Beveren – Nieuwbouw havenpost brandweer Gemeente Beveren (Bijgestaan Door Belfius Bank Nv) Meer info
Vernieuwen van trottoirs in Peperstraat en Vermorgenstraat Stad Sint-Niklaas Meer info
Renovatie Verwarming School MARIA BOODSCHAP C.K.S.A Meer info
Renovatie Verwarming School DE ARK C.K.S.A Meer info
Beneden-Dijle LO te Mechelen. Bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied Zennegat. Fase 3. Afwerking ringdijk, aanleg overloopdijk, wegeniswerken en afwerking. Afdeling Zeeschelde Meer info
Externe dienst preventie en bescherming op het werk Ocmw Lokeren Meer info
HOOGSTRATEN – PSC – Gelmelstraat 131 – “Heropbouw beschermde industriële schouw” Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Noord – Dhr. Ing. Marc Van Gorp, Wd. Adviseur-Diensthoofd Meer info
E313 – Herstellen kws-verharding op diverse locaties Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen Meer info
Het uitwerken van de scenografie, de productie van de tentoonstelling, het monteren van de werken, het monteren van de multimedia-hardware in de meubels, het uitdenken en monteren van verlichting, en het uitwerken van sommige grafische elementen voor de tentoonstelling ‘De Wereld Gespiegeld’ in het MAS (voorjaar 2015) Antwerpen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Afbraak café Den John en openbare toiletten – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Buitenaanleg tussen de verschillende gebouwen – Bist 1 – Wilrijk – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Vernieuwen Anjerstraat Gemeente Schoten Meer info
Wegwerken gevaarlijk punt 1138 – Laakdal N174 Nieuwe Baan – Hezemeer Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – Leveren van brood en gebak Ocmw Lokeren Meer info
Omvormingswerken van een zwembadruimte tot turnzaal in het VTI te Lier Vzw Katholiek Onderwijs Regio Zuiderkempen Meer info
Bouwen van 19 woningen te Hemiksem Lelielaan (Varenvelden) Sociale Bouw- En Kredietmaatschappij Arro Antwerpen Cvba Meer info
Bouwen van 18 woningen te Kalmthout Groenhof (Kerkeneind West) Sociale Bouw- En Kredietmaatschappij Arro Antwerpen Cvba Meer info
N1: Structureel onderhoud tussen 52K140-53K200 Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen Meer info
Kritische afwateringsstelsels district Brecht Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen Meer info
Gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken in waterlopen van 2e categorie – dienstjaar 2015-2016 Prov Ant Dienst Integraal Waterbeleid Meer info
BIJBOUWEN VAN EEN KLASLOKAAL BOVEN SANITAIR BLOK Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Lokeren Moerbeke Waas Meer info
Leerlingenvervoer naar stedelijke zwembaden, sportvelden en sporthallen, inclusief chauffeur Ag Stedelijk Onderwijs Antwerpen (Ag So) Meer info
Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu (OMES). Afdeling Zeeschelde Meer info
ANT-ANT-14-042 Leveren en plaatsen van rasters voor grote en kleine grazers in verschillende ANB domeinen in de Provincie Antwerpen. Regio Schelde Neteland en Antwerpse Kempen Agentschap Voor Natuur En Bos – Provinciale Dienst Antwerpen Meer info
Leveren van huisvuilzakken Stad Antwerpen Meer info
Raamcontract voor het ophalen van gebonden asbest op de containerparken Stad Antwerpen Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – Overeenkomst hotelaccomodatie APEC-seminaries gedurende 2015-2016 Apec-Antwerp/Flanders Port Training Center Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Renovatie van drie panden Sint-Jorispoort – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Ocmw Antwerpen Meer info