Nieuwe aanbestedingen in Antwerpen

Opdracht Aanbestedende overheid Details
Mechelen – provinciaal sport- en recreatiecentrum De Nekker – renovatie van de sporthal – ontwerpopdracht Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Infrastructuur En Vastgoed Meer info
Software met als doel automatisatie van prestatie-evaluatie, competenties en functiebeschrijvingen Groep Oz Esv Meer info
Leveren en plaatsen van lockers departement WT campus Kronenburg Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Levering, installatie en onderhoud van een softwarepakket voor het registeren van MG-MZG gegevens conform richtlijnen van het KB 27 april 2007 – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Universitair Ziekenhuis Antwerpen Meer info
Raamovereenkomst voor het leveren van hardware Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Aankoop hoge resolutie 3D echografietoestellen, radiologie – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Universitair Ziekenhuis Antwerpen Meer info
Renovatie elektrische installaties wijk Rozemaai te 2030 Antwerpen Woonhaven Antwerpen Meer info
Valorisatie ARO Provincie Antwerpen – Departement Ruimtelijke Ordening En Mo Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – Het aanstellen van een stadsbouwmeester Stad Antwerpen Meer info
Provinciale Fietsbarometer Provincie Antwerpen – Departement Ruimtelijke Ordening En Mo Meer info
Oproep tot aanvragen tot deelneming voor de ontwikkeling van een crematorium te Lommel I.G.S. Pontes O.V. Meer info
Uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van en in verband met modelstudies Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Waterbouwkundig Laboratorium Meer info
Aankoop functiekledij fietsteam Orida Lokale Politie Antwerpen Meer info
Renovatie 538 woningen te 2660 Hoboken – Elektriciteit en HVAC Woonhaven Antwerpen Meer info
Verlichting hal 1 Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Waterbouwkundig Laboratorium Meer info
Bestrijding van exoten in ANB-domeinen in de provincie Antwerpen. Agentschap Voor Natuur En Bos – Provinciale Dienst Antwerpen Meer info
Stedelijke basisschool “Het Kompas”, Montessoristraat 15 te 2660 Hoboken. Renovatie turnzaal. Bestek SO/13/569179 Ag Stedelijk Onderwijs Antwerpen (Ag So) Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Installeren koelinstallatie voor buitenopstelling Felixarchief – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Installeren koelinstallatie voor buitenopstelling Felixarchief – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Raamcontract – ecologische monitoring kerngebieden Groenplan stad Antwerpen – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Heraanleg boomspiegels Park Spoor Noord – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Raamcontract voor de aankoop van betaalterminals met dienstverlening en onderhoudscontract Stad Antwerpen Meer info
Leveren van hervulde blustoestellen voor de brandweeropleidingen Campus Vesta Autonoom Provinciebedrijf Meer info
Plan voor Onthaal en Recreatie voor de haven van Antwerpen Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Meer info
renovatie sanitair blok opgesplitst in twee percelen. Huidige aankondiging perseel 1 afbraak en ruwbouw, regen- en winddicht Kor Ekeren-Stabroek Meer info
renovatie sanitair blok opgesplitst in twee percelen. Huidige aankondiging perseel 1 afbraak en ruwbouw, regen- en winddicht Kor Ekeren-Stabroek Meer info
Erratum – Volledige renovatie 5 Huurwoningen Sociale Bouwmaatschappij Schelle Meer info
Erratum – Volledige renovatie 2 woningen Sociale Bouwmaatschappij Schelle Meer info
Ontbossing in domein Most-Keiheuvel in het kader van het Life+ project natuurherstel Most-Keiheuvel (LIFE11 NAT/BE/001061) Agentschap Voor Natuur En Bos – Provinciale Dienst Antwerpen Meer info
Afbraakwerken “Marnex” Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Maken van huisaansluitingen – Gemeente Stabroek – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Aquafin Nv Meer info
N131 Sint-Lenaarts (Brecht): structureel onderhoud rijweg tussen 1K900-5K454 Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen Meer info
Antwerpen/Deurne – provinciaal groendomein Rivierenhof – omgeving Jezuïetendreef – deel 2 : heraanleg beukendreef Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Infrastructuur En Vastgoed Meer info
Aanstellen studiebureau voor mobiliteitsonderszoeken bij ruimtelijke projecten Stadsbestuur Lier Meer info
Contract op afroep voor het reinigen en inspecties van rioleringen op het grondgebied van Lier en Koningshooikt Stadsbestuur Lier Meer info
Contract op afroep voor het uitvoeren van wegmarkeringen op het grondgebied van Lier en Koningshooikt Stadsbestuur Lier Meer info
Koninklijke Balletschool, Maria Pijpelincxstraat 1 te Antwerpen. Doorlichtingsproject. SO/13/692529 Ag Stedelijk Onderwijs Antwerpen (Ag So) Meer info
herinrichting parking Krijgsbaan Stad Mortsel Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Vernieuwen van sport- en speelterrein ‘De Villegaspark’ te Berchem – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking District Berchem Meer info
16EF/2013/14 – Baggerwerken en verwerken van baggerspecie ter hoogte van Hansadok te Antwerpen – Rechteroever Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Afdeling Maritieme Toegang Meer info
Raamcontract voor levering en gebruiksklare opstelling van kantoormeubilair Stad Antwerpen Meer info
Raamcontract Single Supplier Non-Food artikelen Zorgbedrijf Antwerpen, Vereniging Naar Publiek Recht Meer info
Levering NMR 1.5 TESLA H.-Hartziekenhuis Lier Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – De studie en de levering van een totaalconcept Zorgmeubilair voor nieuw WZC – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Zorgbedrijf Antwerpen, Vereniging Naar Publiek Recht Meer info
NIEUWBOUW VOOR UITBREIDING KLEUTERSCHOOL ‘LAND VAN NU’ Ag Vespa Meer info
Schoonmaakonderhoud Jan Frans Willemschool Gemeente Boechout Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Uitwerken van een aanpak om vegetatiestructuren in te zetten met het oog op de verbetering van het stedelijk leefklimaat. – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
BE0114.000165 Schilde: Heraanleg de Rentfort en vernieuwing voetpaden Gemeente Schilde Meer info
Aankoop van een SPECT-CT, met de daartoe nodige installatie- en plaatsingswerkzaamheden, en met onderhoudscontract H.-Hartziekenhuis Lier Meer info
Restauratie Sint Cordulakerk: fase 2 daken, dwarsbeuk & koor, regenwaterafvoer en riolering Gemeente Schoten Meer info
renovatie van werkateliers voor activering met aanloopadres voor beschut wonen De Link Vzw Meer info
Renovatie van elektrische installatie in 256 woningen te 2050 Linkeroever Woonhaven Antwerpen Meer info
Reinigen rioolinfrastructuur Stad Lokeren Meer info
Renovatie van dakbedekking op achtste en dertiende verdieping Luc Lodewyckx Bvba Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – Softwareprogramma woonzorg – huurkoop Ocmw Beveren Meer info
Juridische, financiële en technische bijstand en adviesverlening voor de bouw van de nieuwe gevangenis te Antwerpen via een DBFM-formule Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Noord Meer info
Uitvlakken van dorpsplein Kapellen Atelier Ruimtelijk Advies Meer info
R11-Antwerpen – Heraanleg kruispunt R11 Frans Van Dunlaan – N173 Prins Boudewijnlaan Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen Meer info
16EF/2013/17 : onderhoudsbaggerwerken in de maritieme toegangswegen tussen Wielingen en de zeesluis te Wintam Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Afdeling Maritieme Toegang Meer info